Számítógépes grafika

Tárgykövetelmények
TTK M
atematika BSc képzés
Alkalmazott szakirány, 4. szemeszter

Kód: BMETE94AM08;       Követelmény: 2/0/2/F/4;
Félév: 2010/11/2;                Nyelv: magyar;

Előadó: Nagyné Dr. Szilvási Márta;

Gyakorlatvezetők: Dr. Lángi Zsolt és Dr. Prok István

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele az előadásoknak legalább 50%-án, a gyakorlatoknak pedig legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

 

Félévközi számonkérések: 2 db zárthelyi és 2 db laborban bemutatandó (otthon előre megtervezett) önálló feladat.

1. zárthelyi a 6. héten az 1–5 hetek tananyagából.
2. zárthelyi a 12. héten a 6–12 hetek tananyagából.
1. önálló feladat az 5. héten: testmodell szerkesztése.
2. önálló feladat a 11. héten: felületmodell szerkesztése.
A pótlási héten az elégtelen zárthelyik és feladatok pótolhatók.

A félévközi jegy megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a két zárthelyi osztályzatának átlaga elérje az elégséges szintet, és mindkét önálló feladatra kapott osztályzat legalább elégséges legyen.

 

A félévközi jegy kialakítása. A laborban mutatott teljesítményre adott osztályzatnak, valamint a két zárthelyi és a két önálló feladat osztályzatának számtani közepe 7 tizedtől fölfelé kerekítve.

 

Konzultációk: az oktatókkal történő megegyezés szerint.

 

Jegyzet:
J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes: Computer Graphics, Principles and Practice (AddisonWesley).

– Juhász Imre: Számítógépi geometria és grafika (Miskolci Egyetemi Kiadó)

Kurusa Árpád, Szemők Árpád: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai (Polygon jegyzettár)

– Nagyné Szilvási Márta: Cadkey gyakorlókönyv (Műegyetemi Kiadó)

– Nagyné Szilvási Márta: CAD-iskola (Typotex)

 

Budapest, 2010. december 1.

 

Nagyné Dr. Szilvási Márta
tárgyfelelős, előadó