ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
gépész hallgatók számára
G3 rajz 2011/12/1

Adott az O középpontú l élhosszúságú kocka és a P pont. Tekintsük a kockába írt ikozaédert az alábbi ábra szerint.  A PO egyenes vetítősugárrá transzformálásával szerkesszük meg az ikozaéder PO irányából látható merőleges vetületét. A III. képsík a II. képsíkra legyen merőleges. A láthatóságot egymástól függetlenül az I-II és a III-IV képsíkrendszerben tüntessük föl. O(45, 65, 145);  l  =  70;  P(0, 32, 165). Az  x12,  x23,  x34  tengelyek rendre a (0, 105), (0, 225), (200, 220) pontokon haladjanak át.

Az ikozaéder vetületeinek szerkesztése