ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
gépész hallgatók számára
G6 rajz 2011/12/1

Adott az ABCDAxBxCxDx négyzetalapú ferdehasáb, amelynek ABCD alap- és AxBxCxDx fedőlapja első fősíkon van. Az alapnégyzet középpontja O. Adott továbbá egy négyzet keresztmetszetű végtelen hasáb, amelynek 1, 2, 3, 4 oldalélei és t tengelye második vetítőegyenesek. Szerkesszük meg a két hasáb áthatását. A láthatóság feltüntetésekor tegyük föl, hogy a ferdehasáb lemezből van, és fedőlapját eltávolítottuk, továbbá a vetítőhasábot is elvettük az általa kimetszett felületdarabokkal együtt. O(100, 60, 175); A(85, 15, 175); Ax(85, 80, 275); t"(110, 225); 1"(155, 210).