ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
gépész hallgatók számára
G7 rajz 2011/12/1

Adott az ABCDEM szabályos ötoldalú gúla, amelynek ABCDE alaplapja az első képsíkkal párhuzamos síkra illeszkedik. Adott továbbá az 1234 keresztmetszetű végtelen hasáb, amelynek oldalélei a keresztmetszet [1,2,3,4] síkjára merőleges első főegyenesek. Szerkesszük meg a gúla és a hasáb áthatását. A láthatóság feltüntetésekor tegyük föl, hogy a gúla lemezből készült, és ABCDE alaplapját levettük, továbbá felületéből eltávolítottuk a hasáb által kimetszett részeket (magát a hasábot is elvettük). M(60, 80, 175); A(60, 130, 255); 1(130, 90, 215); 2(125, –, 240); 3(105, 125, 220); 4(110, –, 195).

A szabályos ötszög szerkesztése