ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
terméktervező hallgatók számára
T7 rajz 2011/12/1

Adott egy egyenes csonkakúp  tMX  tengelyegyenese a teljes kúp M csúcsával, valamint adott az alkotók közös l hossza és a palást jobb oldali lezáró körének P pontja. Jelölje O ennek a (t-re merőleges síkú) körnek a középpontját. Tekintsük a kör OP-re merőleges átmérőjét, és ennek (a térben) alacsonyabban lévő végpontját jelölje Q. Távolítsuk el a palástnak azt a negyedét, amely a [t, P] és [t, Q] félsíkok által határolt térnegyedbe esik. Ábrázoljuk a palást megmaradó részét. A képellipszisek tengelyeire képeződő átmérőkön kívül szerkesszük meg az OP-vel és OQ-val párhuzamos átmérőket és ezek végpontjaiban az érintőket is. Tüntessük fel a láthatóságot. (A második képellipszisek M" ponton áthaladó közös érintőit, amelyek a második képhatár egyenesét képezik, most elég közelítően előállítani.)  P(150, 83, 230); M(0, 30, 210); X(200, 145, 210); l = 80.