Matematika 1
Tárgykövetelmények

BSc, német nyelvű képzés

Matematika A1a/b – Analízis,  BMETE90AX00/01,  4/2/0/V/6
Analízis 1 informatikusoknak,  BMETE90AX04,  4/2/0/V/7

Félév: 2011/12/1;   Nyelv: német

Előadó: Nagyné dr. Szilvási Márta

Gyakorlatvezetők: Béla Szilvia, Halmschlager Andrea

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

 

Félévközi számonkérések: 3 db 45 perces zárthelyi dolgozat

      0. zh. 2. hét (külön időpontban, elérhető 60 pont, minimum 24 pont); pótlás: 13. hét (vagy a Bevezető matematika c. tárgy teljesítése)
                  Témája: A tanulmányok megkezdéséhez szükséges ismeretek ellenőrzése (részletes információk).

1. zh: 5. hét (az előadás idejében, elérhető 20 pont); pótlás: 7. hét
                        Témája: az első 4 hét tananyaga
            2. zh: 10. hét (az előadás idejében, elérhető 20 pont); pótlás: 12. hét
                        Témája: a 5-9. hét tananyaga
            A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében az aláírás megszerzése még egyszer megkísérelhető.

 

Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a hallgató a 0. zh-n elérjen 24 pontot (40%), továbbá az 1. és a 2. zárthelyin elérhető összpontszámból (40 pontból) legalább 12 pontot (30%) megszerezzen.

 

A vizsgajegy a félévközi teljesítmény és egy 60 pontos 90 perces írásbeli vizsgadolgozat alapján történik az alábbiak szerint. A vizsgadolgozatot legalább elégségesre (24 pont) meg kell írni. Ezután a félévközben szerzett pontszám és a vizsgadolgozat pontszám összegéből a vizsgajegy az alábbi:

 

            40 pont alatt: elégtelen (1)
            40 ponttól:     elégséges (2)
            55 ponttól:     közepes (3)
            70 ponttól:     jó (4)
            85 ponttól:     jeles (5)

 

Konzultációk.

Tankönyv:  Meyberg, Vachenauer: Höhere Mathematik 1., Springer-Lehrbuch

 

 

Budapest, 2011. szeptember 1.
Nagyné dr. Szilvási Márta
docens, a tárgyak előadója