ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
gépész és terméktervező hallgatók számára
H3 rajz 2011/12/2

Az első ábrán egy kockából származtatott konvex félig szabályos poliéder elölnézeti képe látható, ami egybevágó a felülnézeti és oldalnézeti képpel is. Adott továbbá az MO szakasz, amelynek O végpontja a befoglaló kocka középpontja. Az MO egyenest vetítősugárrá transzformálva szerkesszük meg a test MO irányából látható merőleges vetületét. A III. képsík a II. képsíkra legyen merőleges. A láthatóságot az I-II és a III-IV képsíkrendszerekben tüntessük föl. A vetület elkézítéséhez a befoglaló kocka éleit  1 :  gyök2 : 1  arányban kell felosztani, aminek szerkesztését a második ábra mutatja. A befoglaló kocka élhossza  2a + b = 60,  (b = gyök2 a),  O(50, 130, 230),  M(85, 160, 277).  Az  x12,  x23  és  x34  tengelyek rendre a  (0, 190),  (137, 277)  és  (200, 95)  pontokon haladjanak át.

(3, 4, 4, 4)
A (3, 4, 4, 4)  Archimédeszi test speciális vetülete.

1 : gyok2 : 1
Szakasz felosztása  1 : gyök2 : 1  arányban.