Matematika A3 – gépészmérnököknek
Tárgykövetelmények

Mechatronika és Energetika szakos hallgatóknak
keresztfélév

Kód: BMETE90AX10; Követelmény: 2/2/0/F/4;
Félév: 2011/12/2; Nyelv: magyar;
Előadó: Halmschlager Andrea (H0 kurzus);
Gyakorlatok: H1, H2 kurzusok

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak is legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. (Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.)

Félévközi számonkérések: 2 db 80 perces 50 pontos zárthelyi dolgozat (zh) és 2 db házi feladat (hf). A két zh közül legfeljebb az egyik pótolható.

1. zh: 7. hét; pótlás: 14. hét. Témája: Vektoranalízis

2. zh: 12. hét; pótlás: 14. hét. Témája: Differenciálegyenletek

1. hf: Kiadására a 2. héten kerül sor. Elkészítésének határideje a 7. hét. Témája: Vektoranalízis

2. hf: Kiadására a 7. héten kerül sor. Elkészítésének határideje a 12. hét. Témája: Differenciálegyenletek

A házi feladatok elkészítésének ellenőrzése a zh-kkal összevonva történik. Mindkét zh tartalmaz egy-egy feladatot a megfelelő házi feladatok példái közül.

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy mindegyik zh eredménye elérje a 15 pontot (30%), és az összpontszám elérje a 40 pontot (40%). Ekkor a félévközi jegy a zh-k összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:

0 ponttól 39 pontig: elégtelen (1)

40 ponttól 54 pontig: elégséges (2)

55 ponttól 69 pontig: közepes (3)

70 ponttól 84 pontig: jó (4)

85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Konzultációk

 

Budapest, 2012. február 1.
Halmschlager Andrea
a tárgy előadója