ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
gépész hallgatók számára
G7 rajz 2012/13/1

Adott az ABCDEM ötoldalú gúla, amelynek ABCDE alaplapja első vetítősíkra illeszkedik. Adott továbbá egy végtelen négyoldalú konvex hasáb, amelynek oldalélei a gúla alapsíkjával párhuzamos p, q, r, s első főegyenesek. Szerkesszük meg a két test áthatását. A láthatóság feltüntetésekor tegyük föl, hogy a gúla lemezből van, és felületéből eltávolítottuk a hasáb által kimetszett részt.  M(120, 65, 200); A(20, 105, 200); B(55, --, 165); C(85, 160, 190); D(65, --, 235); E(35, --, 235).  P(0, 80, 245); Q(0, 65, 185); R(0, 35, 190); S(0, 10, 220)  rendre a p, q, r, s egyenes egy-egy pontja.