ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
terméktervező hallgatók számára

T3 rajz 2012/13/1

Az ábrán az ABCDEFGH kocka és a vele közös középpontú UVWXYZ szabályos oktaéder egyesítéseként adódó test felülnézeti képe látható. Az elölnézeti és oldalnézeti kép – a csúcsok jelölésétől eltekintve – megegyezik a felülnézeti képpel. Adott továbbá az MO szakasz, amelynek O végpontja a kocka és az oktaéder közös középpontja. Szerkesszük meg az MO egyenes vetítősugárrá transzformálásával a test MO irányából látható merőleges vetületét. A III. képsík a II. képsíkra legyen merőleges. A láthatóságot az I-II és a III-IV képsíkrendszerben is tüntessük föl. O(50, 100, 200); X(90, 100, 200); M(75, 115, 275). Az x12, x23, x34 tengelyek rendre a (0, 160), (115, 275), (190, 90) pontokon haladjanak át.

Kocka és oktaéder egyesítése