ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
terméktervező hallgatók számára

T7 rajz 2012/13/1

Adott egy l hosszúságú s falvastagságú kör keresztmetszetű csőszakasz  t = XY  tengelyegyenese és a külső fal jobb oldali lezáró körének P pontja. Jelölje O ennek a körnek a középpontját. (A lezáró metszetek síkja mindkét oldalon merőleges a tengelyre.) Tekintsük a kör OP-re merőleges átmérőjét, és ennek (a térben) alacsonyabban lévő végpontját jelölje Q. Távolítsuk el a csőnek azt a negyedét, amely a [t, P] és [t, Q] félsíkok által határolt térnegyedbe esik. Ábrázoljuk a cső megmaradó részét. A képellipszisek tengelyeire képeződő átmérőkön kívül szerkesszük meg az OP-vel és OQ-val párhuzamos átmérőket és ezek végpontjaiban az érintőket is. Tüntessük fel a láthatóságot. P(160, 83, 230); X(0, 30, 210); Y(200, 145, 210); l = 100; s = 10.