ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
terméktervező hallgatók számára

T8 rajz 2012/13/1

Ortogonális axonometriában adott a tengelykereszt képe. Ábrázoljuk az alábbi ábrán elölnézeti és felülnézeti képeivel megadott (négyzetkeresztmetszetű rúd körívek mentén való meghajlításával előállított) alkatrészt.  O(100, 130); X(0, 105); Y(200, 90),  ahol X és Y rendre az x és y koordináta tengelyek egy-egy pontjának vetülete, O pedig a koordináta-rendszer kezdőpontjának képe (a z tengely vetülete függőleges).

Meghajlított rúd