3. Feladat

Számítsa ki az r(u,v) = (i*u*ch[v] + j*u*sh[v] + k*u) egyenlettel adott felület felszínét az (u,v) ε [0,1] x [0,1] paramétertartományon!
Milyen görbék a felületnek a koordinátasíkokkal alkotott metszésvonalai?
Jellemezze a paramétervonal hálót!

3. Feladat_1.gif

A megadott felület egy kúpfelület, melynek csúcsa az origó, vezérgörbéje pedig egy hiperbola.

A paraméterháló jellemzése:

Alkotó egyenesek:
r[u, v0] = {u*a, u*b, u}

A vezérgörbéhez centrálisan hasonló hiperbolák:
r[u0, v] = {u0*Cosh[v], u0*Sinh[v], u0}

Ezen hiperbolák a függvényben látható "u0" miatt olyan síkokban helyezkednek el, amelyek párhuzamosak az x-y síkkal.
Ebből, valamint a kúpfelület sajátosságából kifolyólag:
Az x-y síkkal való metszet csupán az Origó.

Mivel a {Cosh[t], Sinh[t]} hiperbola nem metszi az y tengelyt, így:
Az y-z síkkal való metszet is csak az Origó.

A {Cosh[t], Sinh[t]} az x = 1 pontban (x=1, y=0) metszi az x tengelyt - Ez a t = 0 paraméter megválasztásánál történik.
Így megadott fv-be v = 0-át helyettesítve, megkapjuk a felület és az x-z sík metszésével keletkező görbét:

3. Feladat_2.gif

3. Feladat_3.gif

Ami egy 45°-os egyenesnek felel meg.
A felület, valamint az egységnyi méretű vezérgörbe ábrázolása:

3. Feladat_4.gif

3. Feladat_5.gif

3. Feladat_6.gif

3. Feladat_7.gif

3. Feladat_8.gif

3. Feladat_9.gif

3. Feladat_10.gif

3. Feladat_11.gif

3. Feladat_12.gif

3. Feladat_13.gif

3. Feladat_14.gif

3. Feladat_15.gif

3. Feladat_16.gif

3. Feladat_17.gif

3. Feladat_18.gif

A megadott paramétertartományon a felület felszíne:

3. Feladat_19.gif

3. Feladat_20.gif

Spikey Created with Wolfram Mathematica 7.0