Differenciálgeometria 2 gyakorlat
TÁRGYKÖVETELMÉNY


TTK, Matematika BSc szak, Elméleti szakirány

 

Differenciálgeometria 2 gyakorlat.
Kód:
BMETE94AM07    Követelmény: 0/2/0/F/2
Félév: 2012/13/1    Nyelv: Magyar
Előadó: Dr. Etesi Gábor

Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatoknak legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrzöm.

Félévközi számonkérések: 2 db 90 perces, egyenként 20 pontos zárthelyi dolgozat.

1. zh: 7. hét; pótlás: 14. hét
         Témája: Metrikus és topologikus terek, összefüggőség, kompaktság.

2. zh: 13. hét; pótlás: 14. hét

         Témája: Fundamentális csoport, fedések, felületek osztályozása.

A félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy mindegyik zárthelyi dolgozat eredménye elérje a 6 pontot. Ekkor a félévközi jegy a zárthelyik összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:

12 pont alatt elégtelen (1),
12 ponttól elégséges (2),
19 ponttól közepes (3),
25 ponttól (4),
31 ponttól jeles (5).

Konzultációk: az gyakorlatvezető fogadóóráin.


Budapest, 2012. szeptember 1.
Dr. Etesi Gábor
tárgyfelelős