Biomérnök szak

 I. évfolyam, Matematika A1a Analízis

2012/13/1 félév

Hét

Előadás anyaga

Gyakorlat anyaga

1

Halmazelmélet alapjai, számfogalom, teljes indukció, binomiális tétel.

Halmazelmélet, teljes indukció, binomiális tétel. [M1: 1-1 – 1-7], [M1: 2-1 – 2-5], [C1-F-1]

Dékáni szünet

2

Komplex számok

Komplex számok 1.

Számsorozatok 1.

3

Számsorozatok 2.

Komplex számok 2.

Sorozatok konvergenciája 1. [M1: 7],

Függvénytani áttekintés

4

Függvény határértéke, folytonosság.

Sorozatok konvergenciája 2.
Függvény határértéke és folytonossága 1.  [M1: 8-5 – 8-14], [C1-2 – 3]

Elemi függvények, inverz függvény, arcus, hiperbolikus és area függvények [M1: 8-1 – 8-4], [M1: 10] [C1-1]

5

Derivált fogalma, differenciálási szabályok

Függvény határértéke és folytonossága 2.  [M1: 8-5 – 8-14], [C1-2 – 3]

Differenciálás technikája, láncszabály gyakorlása, érintős példák [M1: 9], [C1-2 – 3]

Elemi függvények deriváltjai, középértéktételek. L’Hospital szabály.

6

Függvényvizsgálat 1.

L’Hospital szabály, függvényvizsgálat, magasabb rendű deriváltak. [M1: 11], [C1-3 – 4]

Függvényvizsgálat 2.

Implicit és paraméteresen adott függvények differenciálása.

7

Integrálszámítás, bevezetés

Függvényvizsgálat. [M1: 11], [C1-3 – 4]

Primitív függvény, határozatlan és határozott integrál. Newton-Leibniz-formula.

8

Október 23. szünet

Szöveges szélsőérték példák, implicit és paraméteresen adott függvény deriválása [M1: 11], [C1-4]

I. ZH (1. csoport:  A – H)
I. ZH (2. csoport:  I - Z)
október 25-i előadáson
Csoportok a Neptunkód kezdőbetűje szerint.

9

Integrálási módszerek. Racionális törtfüggvények integrálása. Speciális módszerek trigonometrikus és exponenciális függvények integrálására

Primitív függvény, határozatlan integrál, bevezető feladatok. [M1: 12]

November 1. szünet

10

Az integrálszámítás alkalmazásai 1.

Határozatlan integrál (folyt.), határozott integrál, területszámítás. [M1: 13]

Az integrálszámítás alkalmazásai 2.

11

Improprius integral

Határozott integrál további alkalmazásai. [M1: 13]

Közelítő módszerek az integrálszámításban

12

II. ZH (2.csoport: I – Z)
II.
ZH (1.csoport: A – H)
november 19-én,
(külön időpont és terem lesz megadva)

Vektorok 1.

Vektorok 1. [Gf: 3.o – 22.o]

Vektorok 2.

13

A tér analitikus geometriája 1.

Vektorok 2. [Gf: 3.o – 22.o]

A tér analitikus geometriája 2.

14

ZH pótlási lehetőség

Egyenes és sík a térben [Gf: 23.o – 39.o]

Görbék differenciálgeometriája

 

[M1: x-y]: Babcsányi – Gyurmánczi – Szabó – Wettl:
Matematika feladatgyűjtemény I. (075001)
jegyzet x-y fejezete

[Gf: x.o]: Reiman István – Nagyné Szilvási Márta:
Geometriai Feladatok (041007)
jegyzet x-edik oldala

[C1-x–y]: Thomas-féle kalkulus I.
x – y fejezetei

 

Konzultációk

Elméleti kérdések – tematika
(a félév során módusulhat !)

ZH-kon használható képletgyűjtemény

EREDMÉNYEK

KÖVETELMÉNYEK

–––––––––––––––––––––––––––––
Budapest
, 2012. szeptember 1.
Dr. Szirmai Jenő
a tárgy előadója