Matematika A2c Biomérnök
hallgatóknak
a 2012/13/1 félévben

 

Hét

Előadás anyaga

Gyakorlat anyaga

1.

Analitikus geometria, Lineáris tér, Elemi mátrixalgebra

MII./19: 1-31.

2.

Mátrixok inverze, mátrixegyenletek, determináns, rang

MII./19: 36-51., 80-97., 100-116. (kivéve 114.)

3.

Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság

MII./20: 1-15., 16-38., 42-50., 52-63.

4.

Lineáris transzformációk, Bázistranszformáció, sajátérték, sajátvektor.

MII./20: 78-92., 104., 110., 113.

5.

Numerikus sorok

MIII./22: 1-15. (de a komplexek nem), 39-64., 70-72., 77-83., 86-98.

6.

Függvénysorozatok, függvénysorok, Taylor-sorok

 MIII./22.: 63-73., 85-90., 95-97., 103-109.

7.

1.zh (Lineáris algebra, Numerikus sorok)

Fourier sorfejtés

 MIII/22.: 143-148.

8.

Kétváltozós függvények, grafikon, térgörbék

 

9.

Folytonosság, határérték, derivált fogalmak

 MII./14.: 1-7., 9-13., 47-51., 58-60., 64-66., 76-78., 120-122., 125-127.

MII./15.: 1-5.

10.

Kétváltozós függvények szélsőértékei, feltételes szélsőérték. Többváltozós függvények.

 MII./15.: 52-71.

11.

2. zh (Függvénysorok, Kétváltozós függvények (szélsőérték számításig))

Többváltozós függvények integrálása I.

 MII./16.: 9-24., 25-34., 46-50.

12.

Többváltozós függvények integrálása II.

 

13.

Differenciálegyenletek, egzisztencia és unicitás, Szeparábilis differenciálegyenletek

 MIII./28.: 1-22., 39-50.

14.

Elsőrendű lineáris és egzakt  differenciálegyenletek

Pótzh külön időpontban

 MIII./28.: 72-87., 137-145., 167-170.

 

 

Zárthelyi dolgozatok eredménye

  1. zárthelyi dolgozat 7. hét okt. 15., 8:00 előadáson

2. zárthelyi dolgozat 11. hét nov. 12., 8:00 előadáson

Pótzh 14. hét, dec. 3.

A vizsga elméleti kérdései

A gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatok
megadása során „Mx/y: ” a
Babcsányi I.– Gyurmánczi J. – Szabó L. – Wettl F.:
Matematika feladatgyűjtemény
jegyzet x-edik (I, II, III) kötetében (jegyzetszám: 075002-x)
az y-odik fejezet felsorolt feladatai

 

Gyakorló feladatok

Zárthelyi dolgozatokon használható képletgyűjtemény.


Eredmények

Budapest, 2012. szeptember 3.

Halmschlager Andrea
a tárgy előadója