Projektív geometriA

Tárgykövetelmények

TTK Matematikus MSc szak
kötelezően választható tárgya

Kód: BMETE94MM01        Követelmény: 3/1/0/V/5;
Félév: 2012/13/1;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Molnár Emil (T0, T1 kurzusok).

 

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án.

 

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.

 

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik.

 

Konzultációk: az előadó fogadóóráin

 

 

Budapest, 2012. szeptember 1.
Dr. Molnár Emil
tárgyfelelős, előadó