A klasszikus mezőelméletek geometriája

Tárgykövetelmények

TTK Alkalmazott matematikus MSc szak
Alkalmazott analízis szakirányának kötelező tárgya

Kód: BMETE94MM01        Követelmény: 2/0/0/F/2;
Félév: 2012/13/2;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Etesi Gábor

 

Jelenléti követelmények. Legfeljebb 2 előadásról lehet hiányozni.

  

A félév végi osztályzat kialakítása a szorgalmi időszak utolsó hetében tartott szóbeli beszámoló alapján történik, amelynek során az előadások anyagának ismeretéről kell számot adni.

 

Konzultációk: az előadó fogadóóráin

 

 

Budapest, 2013. február 1.
Dr. Etesi Gábor
tárgyfelelős, előadó