Matematika A2c Biomérnök
hallgatóknak a 2012/13/2 félévben

 

1

Differenciálegyenletek, egzisztencia és unicitás tételek.

M3: 27

2

Szétválasztható változójú és elsőrendű lineáris differenciálgyenletek, iránymező, izoklinák.

M3: 28

3

n-edrendű lineáris homogen és inhomogén diffegyenletek, Wronski determináns, alaprendszer, állandó együtthatós homogen és inhomogén lineáris diffegyenletek.

M3: 28

4

Laplace transzformáció, műveleti szabályok, inverz Laplace transzformáció, konvolúció tétel, alkalmazás állandó együtthatós lin. diffegyenletekre.

M3: 29

5

Elemi mátrixalgebra, vektorterek, bázis fogalma,  determináns, rang fogalom.

Mátrixok inverze, mátrixegyenletek.
Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, Gauss elimináció, Cramer szabály, megoldhatóság feltételei.

M2: 19

M2: 20-1..9

6.

Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, Gauss elimináció, Cramer szabály, megoldhatóság feltételei.

M2: 20-1..9

7

Lineáris tanszformációk, Bázistranszformáció,
sajátérték, sajátvektor,

I.zh.

M2: 20-10..13

8

Kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték, térgörbék

M2: 14-1..2

9

Parciális és iránymenti derivált, gradiens
Két és többváltozós függvények differenciálása,

M2: 14-5..13

10

Többváltozós függvények szélsőértékei, implicit és inverz függvények.

M2: 15-5..10

11

Többváltozós függvények integrálása I.

M2: 16

12

Többváltozós függvények integrálása II.

2.zh

M2: 16

13

Numerikus sorok, függvénysorozatok, függvénysorok.

M3: 22, M3: 23-1..5

14.

Taylor-sorok, sorfejtések, Cauchy-Hadamard tétel, Fourier sorok.

M3: 23-6..8

M3: 23-9..12,

 

 

Zárthelyi dolgozatok eredménye

1. zárthelyi dolgozat 7. hét az előadáson
A csoport: neptunkód kezdőbetűje A – H
B csoport: neptunkód kezdőbetűje I – Z


2. zárthelyi dolgozat 12. hét az előadáson
B csoport: neptunkód kezdőbetűje I – Z
A csoport: neptunkód kezdőbetűje A – H
A csoportok sorrendje az 1. zh-hoz képest ellentétes !!!


Pót zárthelyi dolgozat
(később lesz megadva)

A vizsga elméleti kérdései

A gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatok
megadása során „Mx: y-z” a
Babcsányi I.– Gyurmánczi J. – Szabó L. – Wettl F.:
Matematika feladatgyűjtemény
jegyzet x-edik (I, II, III) kötetében (jegyzetszám: 075002-x)
az y-odik fejezet z-edik oldalán lévő feladatokra;

 az R betű  a Reimann I.-Nagyné Szilvási M: Geometriai feladatok

megfelelő fejezeteire utal.

 

Gyakorló feladatok

Zárthelyi dolgozatokon használható képletgyűjtemény.
Budapest, 2013. február 1.

Dr. Szirmai Jenő
a tárgy előadója