Számítógépi geometriai modellezés
Tárgykövetelmények

Gépészmérnöki Kar
Terméktervező MSc képzés
kötelező tárgya

Kód: BMETE94MX05;       Követelmény: 2/0/0/F/2;
Félév: 2012/13/2;                Nyelv: magyar;

Előadó: Nagyné Dr. Szilvási Márta

 

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

 

Félévközi számonkérések: 2 db 45 perces osztályozott zárthelyi dolgozat

 

1. zh: 6. hét (a gyakorlaton); pótlás: 8. hét. Témája az 1-5 hetek tananyaga.

2. zh: 12. hét (a gyakorlaton); pótlás: 13. hét. Témája: a 6-11. hetek tananyaga.

A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében az egyik zárthelyi dolgozat még egyszer pótolható.

 

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy mindegyik zárthelyi dolgozat eredménye elérje az elégségest. Ekkor a félévközi jegy a zárthelyi dolgozatok osztályzatának átlaga 7 tizedtől fölfelé kerekítve.

 

Konzultációk: az oktatóval való megállapodás szerint.

Tankönyv:

Foley, van Dam, Feiner, Hughes: Computer Graphics principles and practice, Addison-Wesley, 1990.

Nagyné Szilvási Márta: CAD iskola, TypoTeX, Budapest 1991.

Kurosa Árpád, Szemők Árpád: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai, Polygon, Szeged, 1999.

 

Budapest, 2013. február 1.
Nagyné Dr. Szilvási Márta
tárgyfelelős, előadó