ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
gépész hallgatók számára
G4 rajz 2013/14/1

A nyolcoldalú  APBQCRDSM  konkáv egyenes gúla I. fősíkban fekvő  APBQCRDS  alaplapját az  ABCD  négyzetből származtatjuk az alábbi módon. A négyzet  AB, BC, CD és DA  oldalára befelé egyenlőszárú háromszöget szerkesztünk, amelynek az alapon lévő szögei 30 fokosak. A  P, Q, R és S  pontok legyenek rendre ezeknek a háromszögeknek a harmadik csúcsai. (Így végül a gúla alaplapjának az  A, B, CD  csúcsoknál lévő konvex szögei 30 fokosak, míg a  P, Q, R, S  csúcsoknál lévő konkáv szögei 240 fokosak.) Szerkesszük meg a gúla és a II. vetítősíkra illeszkedő  123  háromszöglemez metszetét. A láthatóság feltüntetésekor tegyük föl, hogy a gúla lemezből van és alaplapját eltávolítottuk. Az átlátszatlan háromszöglemez a helyén marad.  M(100, 85, 155); A(45, 110, 265); 1(45, 95, 280); 2(155, 30, 175); 3(130, 130, --).