Matematika A2c
VBK hallgatóknak a 2013/14/1 félévben
     
Hét Előadás anyaga Gyakorlat anyaga
1 Differenciálegyenletek, egzisztencia és unicitás, Szeparábilis differenciálegyenletek  MIII./28.: 1-22., 39-50.
2 Elsőrendű lineáris és egzakt  differenciálegyenletek   MIII./28.: 72-87., 137-145., 167-170.
3 Magasabbrendű differenciálegyenletek, Laplace-transzformáció  
4 Numerikus sorok MIII./22: 1-15. (de a komplexek nem), 39-64., 70-72., 77-83., 86-98.
5 Függvénysorozatok, függvénysorok, Taylor-sorok   MIII./22.: 63-73., 85-90., 95-97., 103-109.
  1. zárthelyi a gyakorlaton  
6 Fourier sorfejtés  MIII/22.: 143-148.
7 Analitikus geometria, Lineáris tér, Elemi mátrixalgebra MII./19: 1-31.
8 Mátrixok inverze, mátrixegyenletek, determináns, rang MII./19: 36-51., 80-97., 100-116. (kivéve 114.)
9 Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság MII./20: 1-15., 16-38., 42-50., 52-63.
10 Lineáris transzformációk, Bázistranszformáció, sajátérték, sajátvektor. MII./20: 78-92., 104., 110., 113.
11 Kétváltozós függvények, grafikon, térgörbék  
2. zh a gyakorlaton 
12 Folytonosság, határérték, derivált fogalmak, kétváltozós függvények szélsőértékei, feltételes szélsőérték. Többváltozós függvények.  MII./14.: 1-7., 9-13., 47-51., 58-60., 64-66., 76-78., 120-122., 125-127., MII./15.: 1-5., MII./15.: 52-71.
13 Többváltozós függvények integrálása I.   MII./16.: 9-24., 25-34., 46-50.
14 Többváltozós függvények integrálása II.
     
Zárthelyi dolgozatok eredménye
1. zárthelyi dolgozat 5. hét, a szerdai gyakorlaton (16-18h, K212) Anyaga: differenciálegyenletek, numerikus sorok. Minta ZH1.
2. zárthelyi dolgozat 11. hét, a szerdai gyakorlaton (16-18h, K212) Anyaga: függvénysorok, lineáris algebra. Minta ZH2.
Pótzh 13. hét 
     
A vizsga elméleti kérdései
A gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatok
megadása során „Mx/y: ” a
Babcsányi I.– Gyurmánczi J. – Szabó L. – Wettl F.:
Matematika feladatgyűjtemény
jegyzet x-edik (I, II, III) kötetében (jegyzetszám: 075002-x)
az y-odik fejezet felsorolt feladatai
     
Gyakorló feladatok
     
Zárthelyi dolgozatokon használható képletgyűjtemény. 
     
Eredmények
     
Budapest, 2013. szeptember 1.
     
Halmschlager Andrea
a tárgy előadója