Matematika A1a -- Analízis
Tárgykövetelmény

Vegyész- és Biomérnöki Kar BSc szakok

Kód: BMETE90AX00;  Követelmény: 4/2/0/V/6;

Félév: 2013/14/2;  Nyelv: magyar;

Előadó: Halmschlager Andrea (C0 és C00)

Gyakorlatok: C1 és C2 kurzus

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:

0. zh. (50 perc) a 2. héten, hétfőn. Témája: A tanulmányok megkezdéséhez szükséges ismeretek ellenőrzése (részletes információk).

1. zh. (45 perc, 20 pont) a 7. héten. Témája az első 6 oktatási hét anyaga.

2. zh. (45 perc, 20 pont) a 12. héten. Témája a 7-től 11. oktatási hetek anyaga.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a 0. zh-n elérje a megszerezhető pontok 40%-át, továbbá, hogy az 1. és 2. zh is legalább 6 pontos (30%-os) legyen legkésőbb a pótlások után. Az 1. és a 2. zh-ra kapott pontok összegeként adódik a félévi pontszám.

A három zh közül legfeljebb kettő pótolható. Nem kaphat aláírást, akinek elsőre egyik zh-ja sem éri el a minimális szintet. Pótlás esetén a pót zh eredménye mindig felülírja a korábbi eredményt akkor is, ha a pótlás eredménye rosszabb a korábbinál.

Mindhárom zh pótlására (javítására) a 13. héten biztosítunk lehetőséget. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében a három zh közül az egyik pótlása másodszor is megkísérelhető.

Azok a hallgatók, akik korábban szereztek aláírást, az alábbi három lehetőség közül választhatnak:

(a) Újra megírják a mindhárom zh-t. Ha azok mind eredményesek, akkor az 1. és a 2. zh pontszámának összegéből számítjuk a félévi pontszámot, és az aláírást új dátummal jegyezzük be. Ha a három zh közül csak a 0. marad eredménytelen a pótlási lehetőségek után is, akkor a (b) pontban leírtak szerint járunk el. A zh-k újraírásának szándékát a 0. zh-ra való jelentkezéssel kell jelezni.

(b) Csak az 1. és 2. zh-t írják meg újra. Ha mindkettő eredményes, akkor az 1. és a 2. zh pontszámának összegéből számítjuk a félévi pontszámot, de az aláírást a korábbi megszerzés dátumával jegyezzük be. Ha az 1. és/vagy a 2. zh a pótlási lehetőségek után is eredménytelen marad, akkor a (c) pontban leírtak szerint járunk el. Az 1. és 2. zh újraírásának szándékát az első oktatási héten az előadónak e-mailben kell jelezni.

(c) Félévi pontszámként az aláírás megszerzéséhez szükséges minimális pontszámot (12 pontot) számolunk, és az aláírást a korábbi megszerzés dátumával könyveljük.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt. A vizsga egy 90 perces 60 pontos írásbeli dolgozatból áll. A vizsgadolgozat pontszámát, a félévi pontszámot és a pluszpontokat összeadjuk. (Pluszpontok a gyakorlaton írt három 2-2 pontos röpzh-ból szerezhetők, amelyek megírása fakultatív.) Az összeg alapján a vizsgajegy:

40 pont alatt elégtelen (1),
40 ponttól elégséges (2),
55 ponttól közepes (3),
70 ponttól (4),
85 ponttól jeles (5)

Konzultációk, Képletgyűjtemény, Eredmények.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.

 

Budapest, 2014. február 1.
Halmschlager Andrea
a tárgy előadója