Matematika A2 (H0 kurzus)
Energetikus és Mechatronikus
hallgatóknak a 2013/14/2 félévben

 

Hét

Előadás anyaga

Gyakorlat anyaga

1.

Numerikus sorok

M3: 22

2.

Függvénysorozatok, függvénysorok.

M3: 23-1..5

3.

Taylor-sorok, sorfejtés.

M3: 23-6..8

4.

Fourier-sorok.

M3: 23-9..12,
M3:28-1..3

5.

Elemi mátrixalgebra, determináns, rang

M2: 19

6.

Mátrixok inverze, mátrixegyenletek.
Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság.

M2: 20-1..9

7.

I. zárthelyi dolgozat.
Lineáris tanszformációk I.

 

8.

Lineáris transzformációk II.

 

9.

Bázistranszformáció,
sajátérték, sajátvektor

M2: 20-10..13

10.

Kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték, térgörbék

M2: 14-1..2

11.

Parciális és iránymenti derivált, gradiens
Kétváltozós függvények szélsőértékei, feltételes szélsőérték

M2: 14-5..13

12.

II. zárthelyi dolgozat,
Többváltozós függvények

M2: 15-5..10

13.

Többváltozós függvények integrálása I.

M2: 16

14.

Többváltozós függvények integrálása II.

M2: 16

 

 

1. zárthelyi dolgozat 7. hét az előadáson
A csoport: neptunkód kezdőbetűje A – I
B csoport: neptunkód kezdőbetűje J – Z

2. zárthelyi dolgozat 12. hét az előadáson
B csoport: neptunkód kezdőbetűje J – Z
A csoport: neptunkód kezdőbetűje A – I

A csoportok sorrendje az 1. zh-hoz képest ellentétes !!!

Zárthelyi dolgozatok eredménye

A vizsga elméleti kérdései

A gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatok
megadása során „Mx: y-z” a
Babcsányi I.– Gyurmánczi J. – Szabó L. – Wettl F.:
Matematika feladatgyűjtemény
jegyzet x-edik 
(I, II, III) kötetében (jegyzetszám: 075002-x)
az y-odik fejezet z-edik oldalán lévő feladatokra utal.

Gyakorló feladatok

Zárthelyi dolgozatokon használható képletgyűjtemény

Követelmények

Konzultációk

 

Budapest, 2014. február 1.
Dr. Szirmai Jenő
a tárgy előadója