Differenciálgeometria 2
TÁRGYKÖVETELMÉNY

TTK, Matematika BSc szak, Elméleti szakirány

Kód: BMETE94AM06    Követelmény: 2/0/0/V/2
Félév: 2014/15/1    Nyelv: Magyar
Előadó: Dr. Vrana Péter

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások legalább 70%-án való részvétel.

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik.

Konzultációk: az előadó fogadóóráin.

 

Budapest, 2014. szeptember 1.
Dr. Vrana Péter
tárgyfelelős, előadó