Matematika A1a -- Analízis
Tárgykövetelmény

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnök, Biomérnök és Környezetmérnök BSc szakok

Kód: BMETE90AX00; Követelmény: 4/2/0/V/6;

Félév: 2014/15/1; Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Lángi Zsolt (C0 kurzus)

Gyakorlatok: C1, C2, … kurzusok

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:

0. zh. (50 perc) az 1. héten, pénteken. Témája: A tanulmányok megkezdéséhez szükséges ismeretek ellenőrzése (részletes információk).

1. zh. (45 perc, 19 pont) október 18-án, 14-16 óra közt. Témája: 1. - 5. hét anyaga.

2. zh. (45 perc, 19 pont) november 28-án, 14-16 óra közt. Témája: 6. - 11. hét anyaga.

Ezeken kívül lesz a félév folyamán négy darab röp zh a 3., 5., 9. és 11. heti gyakorlatokon, 0.5-0.5 pontért.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a 0. zh-n elérje a megszerezhető pontok 40%-át, továbbá, hogy az 1. és 2. zh is legalább 6 pontos (legalább 30%-os) legyen legkésőbb a pótlások után. Az 1. és a 2. zh-ra, valamint a röp zh-kra kapott pontok összegeként adódik a félévi pontszám.

A három zh közül legfeljebb kettő pótolható. Nem kaphat aláírást, akinek elsőre egyik zh-ja sem éri el a minimális szintet. Pótlás esetén a pót zh eredménye mindig felülírja a korábbi eredményt akkor is, ha a pótlás eredménye rosszabb a korábbinál.

A 0. zh pótlása két módon történhet:

(a) vagy a Bevezető matematika c. szabadon választható tárgy felvételével és teljesítésével (a legalább elégséges félévközi jegy megszerzése).

(b) vagy a 13. héten sorra kerülő pót zh legalább 40%-os teljesítésével.

Az 1. és a 2. zh pótlására (javítására) a 13. héten biztosítunk lehetőséget. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében az egyik zh pótlása másodszor is megkísérelhető.

Azok a hallgatók, akik korábban szereztek aláírást, az alábbi két lehetőség közül választhatnak:

(a) Megírják az összes zh-t. Ha azok mind eredményesek, akkor az 1. és a 2, valamint a röp zh-k pontszámának összegéből számítjuk a félévi pontszámot, és az aláírást új dátummal jegyezzük be. Ha a három zh közül csak a 0. marad eredménytelen a pótlási lehetőségek után is, akkor a (b) pontban leírtak szerint járunk el. A zh-k újraírásának szándékát a 0. zh-ra való jelentkezéssel kell jelezni.

(b) Csak az 1. és 2. zh-t, valamint a röp zh-kat írják meg. Ha a 2 nagy zh eredményes, akkor a zh-k pontszámának összegéből számítjuk a félévi pontszámot, de az aláírást a korábbi megszerzés dátumával jegyezzük be. Ha az 1. és/vagy a 2. zh a pótlási lehetőségek után is eredménytelen marad, akkor a (c) pontban leírtak szerint járunk el. Az 1. és 2. zh újraírásának szándékát az első oktatási héten az előadónak e-mailben kell jelezni.

(c) Félévi pontszámként az aláírás megszerzéséhez szükséges minimális pontszámot (12 pontot) számolunk, és az aláírást a korábbi megszerzés dátumával könyveljük.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt. A vizsga egy 90 perces 60 pontos írásbeli dolgozatból áll, amelyet legalább 24 pontosra teljesíteni kell. 24 pontot el nem érő dolgozat esetén a vizsgajegy elégtelen. A vizsgadolgozat pontszámát és a félévi pontszámot összeadjuk. Az összeg alapján a vizsgajegy:

40 pont alatt elégtelen (1),
40
ponttól elégséges (2),
55
ponttól közepes (3),
70
ponttól (4),
85
ponttól jeles (5).

Konzultációk, Képletgyűjtemény, Eredmények.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.

 

Budapest, 2014. szeptember 1.
Dr. Lángi Zsolt
a tárgy előadója