Matematika A2f -- Vektorfüggvények és
Analízis 2 informatikusoknak

Tárgykövetelmények
németnyelvű képzés, BSc 1. évfolyam

Kód: BMETE90AX26 (4/2/0/F/6) és BMETE90AX22 (4/2/0/F/6);
Félév: 2014/15/2;   Nyelv: német
Előadó: Nagyné Dr. Szilvási Márta (N0 kurzus)
Gyakorlatvezetők: Dr. Béla Szilvia és Halmschlager Andrea (N1, N2 kurzusok)

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak is legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 3 db 45 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat (zh).

1. zh. 5. hét (az előadás idejében); pótlás: 7. hét. Témája: az első 4 hét tananyaga

2. zh. 10. hét (az előadás idejében); pótlás: 12. hét. Témája: az 5-9. hét tananyaga

       3. zh.  13. hét (külön időpontban); pótlás: 14. hét. Témája: a 10-13. hét tananyaga és a hetente kiadott házi feladat példák.

Az elégtelentől különböző félévközi jegy megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy a zárthelyik összpontszáma elérje a 24 pontot (40%).

Pótlási és javítási lehetőségek: A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében a teljes félévi anyagból írt 90 perces zh. 40% -os teljesítése.

A félévközi jegy kialakítása a zh-k pontszámának összege alapján történik:

24 pont alatt  elégtelen (1),
24 ponttól  elégséges (2),
33 ponttól  közepes (3),
42 ponttól  (4),
51 ponttól  jeles (5).

Konzultációk: az oktatókkal való megbeszélés alapján

Tankönyv:  Meyberg, Vachenauer: Höhere Mathematik 1., Springer-Lehrbuch

 

 

Budapest, 2015. február 1.
Nagyné Dr. Szilvási Márta
a tárgy előadója