Matematika A2c
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar BSc szakok

2014/15/2 félév

 

Hét

Előadás anyaga

1.

Elemi mátrixalgebra, determináns, rang

2.

Mátrixok inverze, mátrixegyenletek.
Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság.

3.

Lineáris transzformációk, bázistranszformáció,
sajátérték, sajátvektor

4.

szétválasztható, és elsőrendű lineáris differenciálegyenletek

5.

új változó bevezetése; iránymező,  izoklínák, homogén lineáris differenciálegyenletek

6.

Magasabbendű lineáris inhomogén differenciálegyenletek

7.

Laplace transzformáció

8.

Kétváltozós függvények, határérték, folytonosság

9.

Többváltozós függvények deriválása

10.

Szélsőértékszámítás, kétváltozós integrálszámítás

11.

Integrálás több dimenzióban

12.

Függvénysorok, hatványsorok

13.

Taylor-sorok, binomiális sorfejtés

14.

Fourier-sorok

 

Zárthelyi dolgozatok eredménye

1. zárthelyi dolgozat 7. hét, március 27., kari időpontban:
2. zárthelyi dolgozat 12. hét, április 27., az előadáson:

Tankönyvtár

Matematika 1

Matematika 1 gyakorlatok

Matematika 2

Matematika 2 gyakorlatok

 

A tárgy régi honlapja: 2013/14/2

Konzultációk

ZH-kon használható képletgyűjtemény

EREDMÉNYEK

 

Heti feladatsorok a gyakorlatokhoz