Matematika A2a -- Vektorfüggvények

Tárgykövetelmény

GPK Energetika és Mechatronika BSc szakok

Kód: BMETE90AX02;  Követelmény: 4/2/0/V/6;

Félév: 2014/15/2;  Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Szilágyi Brigitta (H0 kurzus)

Gyakorlatok: H1, H2, … kurzusok

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 2 darab 45 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat.

1. zh. Ideje: 7. hét. Témája: elemi mátrixalgebra, determináns, rang, mátrixok inverze, mátrixegyenletek. lineáris  egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság, lineáris transzformációk, bázistranszformáció, sajátérték, sajátvektor,függvénysorozatok, függvénysorok, 

2. zh. Ideje: 12. hét. Témája: Taylor-sorok, sorfejtés, Fourier-sorok,kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték, differenciál- és integrálszámítás.

A félév során kb. két hetente kis zh-k megírására is sor kerül, melyeknek eredménye (összesen max. 10 pont) hozzáadódik a vizsga szóbeli részéhez.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a két zh mindegyikén elérjen legalább 8 pontot (40%). Nem kaphat aláírást, akinek első próbálkozásra egyik zh-ja sem éri el a 8 pontot. Egy zh pótlására (javítására) a 13. héten biztosítunk lehetőséget. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében az eredménytelen zh pótlása újból megkísérelhető. Pótlás esetén annak eredménye felülírja a korábbi eredményt. A zh-kra kapott pontok összegeként adódik a félévi pontszám.

Azok a hallgatók, akik korábban szereztek aláírást, az alábbi két lehetőség közül választhatnak:

(a) Újra megírják a zh-kat. Ha mindkét zh eredményes (legalább 8 pontos) pontszámuk összegéből számítjuk a félévi pontszámot. Ha a pótlási lehetőségek után is marad eredménytelen zh, akkor a (b) pontban leírtak szerint járunk el.

(b) Félévi pontszámként az aláírás megszerzéséhez szükséges minimális pontszámot (16 pontot) számolunk.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli rész egy 100 perces 60 pontos dolgozat amelyet legalább 24 pontosra teljesíteni kell. 24 pontot el nem érő dolgozat esetén a vizsgajegy elégtelen, a szóbeli részre nem kerülhet sor. Legalább 24 pontos dolgozat esetén a vizsgajegy a dolgozat pontszáma, a félévi pontszám, a kis zh-k pontszáma és a szóbeli felet eredménye alapján kerül megállapításra.

A félév során minden típusú számonkérés esetén az elméleti anyag és a feladatmegoldás is kikérdezésre kerül.

Konzultációk

 

Budapest, 2015. február 1.
Dr. Szilágyi Brigitta
a tárgy előadója