ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
TERMÉKTERVEZŐKNEK

ütemterv a 2015/16/1 félévre
(További információk)

Előadás

Gyakorlat
időpontja

G14
PI

G15
BSz

A gyakorlat anyaga

Feladatok
(kiadásuk a témához kapcsolódó gyakorlaton, beadásuk pedig a rákövetkező gyakorlaton vagy laboron történik)

1. (09.07.) A merőleges vetítés tulajdonságai.
Monge-féle képsíkrendszer.
(U.11-14)

09.10.

1. gyak
R501

1. gyak
R510

1. gyakorlat: térgeometriai bevezetés.

A rajzlap keretezése
Eredmények
Követelmények
KeyCreator license

2. (09.14.) Térelemek ábrázolása, illeszkedési feladatok, láthatóság. (U.14-18)

09.17.

2. gyak
R501

2. gyak
R510

2. gyakorlat: kétképsíkos ábrázolás, poliéderek ábrázolása.

T1 rajz: Poliéder ábrázolása

3. (09.21.) Egyenes és sík metszéspontja. Síkok metszésvonala. Síkidomok áthatása (példa, felvétel, U.18-23)

09.24.

1. labor
R4N/O

3. gyak
R510

3. gyakorlat: síkok metszésvonala, síkidomok áthatása

T2 rajz: Síkidomok áthatása

4. (09.28)
Képsík-transzformáció. Egyenes és sík transzformálása (U.24-31)

10.01.

3 gyak
R501

1. labor
R4N/O

1. labor: poliéderek élvázas szerkesztése

L1a, L1b, L1c  laborfeladatok

5. (10.05.) Poliéder síkmetszete (példa, felvétel). Egyenes és poliéderfelület metszéspontjai (U.32-36)

10.08.

4. gyak
R501

4. gyak
R510

4. gyakorlat: képsík-transzformáció, poliéder adott irányú nézete (példa, felvétel), testábrázolás (példa, felvétel)

T3 rajz: Poliéder adott irányú nézete

6. (10.12.) Poliéderek áthatása. Poliéder és vetítőhasáb áthatása (példa, felvétel, U.37-44)

10.15.

2. labor
R4N/O

5. gyak
R510

5. gyakorlat: sík transzformálása vetítősíkká, poliéder síkmetszete

T4 rajz: Poliéder és vetítősík metszete.

7. (10.19.) Méretes alapszerkesztések 1
Távolságfelmérés. Egyenes és sík merőlegessége. (U.45-48)

10.22.

5. gyak
R501

2. labor

R4N/O

2. labor: Boole műveletek testmodelleken

L2a, L2b, L2c
laborfeladatok

8. (10.27) Méretes alapszerkesztések 2
Sík leforgatása, merőleges affinitás (U.48-57)

10.29.

6. gyak
R501

6. gyak
R510

6. gyakorlat: poliéderek áthatása

T5 rajz: Vetítőhasábos áthatás

9. (11.02.) Méretes testábrázolás (példa, felvétel, U.58-66)

11.05.

3. labor
R4N/O

7. gyak
R510

7. gyakorlat: méretes alapfeladatok, testábrázolás, (példa, felvétel).

T6 rajz: Vetítősíkra épített test ábrázolása

10. (11.19.) A kör affin képe (U.105-108). Körábrázolás. (U.119-122)

11.12.

7. gyak
R501

3. labor
R4N/O

3. labor: méretes testmodellezés

L3a, L3b, L3c
laborfeladatok

11. (11.16.) Axonometrikus ábrázolás. Ortogonális axonometria (U.133, 140-143)

11.19.

8. gyak
R501

8. gyak
R510

8. gyakorlat: körábrázolás (példa, felvétel)

T7 rajz: Körábrázolás

12. (11.23) Klinogonális axonometria (U.146-150).
Kúpszeletek (U.102-118)

11.26.

4. labor
R4N/O

9. gyak
R510

9. gyakorlat: ortogonális axonometria (példa, felvétel)

T8 rajz: Ortogonális axonometria

13. (11.30.) Felületek ábrázolása, Felületek síkmetszete (példa, U.151-167 részletek)

12.03.

9. gyak
R501

4. labor
R4N/O

4. labor: összetett alakzat modellezése

L4a, L4b, L4c önálló laborfeladatok

14. (12.07.) A gömb, a forgáskúp és a forgáshenger síkmetszeteinek osztályozása.
Félév végi tudnivalók.

12.10.

10. gyak
R501

10. gyak
R510

10. gyakorlat:
 axonometria


A T1p – T6p pótrajzok beadásának határideje az utolsó gyakorlat / labor.
A T7p és T8p pótlások a pótlási időszak végéig, december 18-án délig (12:00-ig) adhatók be.
 Ez a rajzbeadások
VÉGSŐ HATÁRIDEJE is.
(U.xxx-yyy) utal rá, hogy az anyag Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár
c. jegyzetében az xxx oldaltól az yyy oldalig található.

Jegyzetek:

Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula:
Geometria (44518).
Bancsik Zs. – Juhász I. – Lajos S.:
Ábrázoló geometria szemléletesen
Bölcskei A. – Katona J.:
Ábrázoló geometria példákon keresztül
Prok I. – Szilágyi B.:
Ábrázoló geometria elektronikus jegyzet

Gyakorló feladatok:

Kétképsíkos ábrázolás: 1, 2, 3, 4.
Koordinátákkal adott feladatok: Síkidomok áthatása, Poliéder síkmetszete, Poliéderek áthatása, Testábrázolás, Körábrázolás
További feladatok: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
Néhány példa vizsgadolgozatban kiadható feladatokra: Poliéder síkmetszete [1]; Poliéderek áthatása [2]; Méretes testábrázolás [3]; Körábrázolás [4]; Axonometria [5], [6]; Felület síkmetszete [7],.[8].
Csonkagúlák kompozíciója (Compoly) Poliéderek síkmetszetének és áthatásának gyakorlására. Az anaglif (térláttatós) ábrák megtekintéséhez szükséges piros-zöld szemüveg az egyetemi jegyzetboltban kapható.

Konzultációk vizsgák előtt:

Konzultáció” típusú virtuális vizsgaként lesznek megadva a Neptun rendszerben. Az időpont és a helyszín ott fog szerepelni, jelentkezni pedig nem kell rájuk.

A Geometria Tanszék által ajánlott szabadon választható tárgyak:

Ábrázoló geometria 2 (BMETE94AX02, 1 ea + 1 gy, félévközi jegy, 2 kredit, előkövetelmény: Ábrázoló geometria)
-- Centrális vetítés, perspektív ábrázolás.
-- Síkgörbék ábrázolása: kúpszeletek, ruletták, csavarvonal.
-- Általános forgásfelületek, felület síkmetszete, felületek áthatása.
-- Vonalfelületek, síkbafejthető felületek szerkesztése és kiterítése.

Test és felületmodellezés (BMETE94AX12, 2 számítógépi [KeyCreator] labor, félévközi jegy, 2 kredit, előkövetelmény: Matematika A1)
-- Drótváz modellek készítése.
-- Testmodellezés: alaptestek továbbá forgatással és általános eltolással definiált testek, Boole-műveletek és transzformációk alkalmazása. Spline-görbék.
-- Felületmodellezés: alapfelületek, eltolási felületek, forgásfelületek, spline-felületek megadási módjai. Összetett alakzatok modellezése. Láthatóság szerinti megjelenítés, árnyalási módszerek.