Matematika A1a -- Analízis
Tárgykövetelmény

Gépészmérnöki Kar
Energetika, Mechatronika és Terméktervező BSc szakok

Kód: BMETE90AX00; Követelmény: 4/2/0/V/6;

Félév: 2015/16/1; Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Révész Szilárd (H0 kurzus)

Gyakorlatok: H1, H2, … kurzusok

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:

0. zh. (50 perc) az 1. héten, pénteken. Témája: A tanulmányok megkezdéséhez szükséges ismeretek ellenőrzése (részletes információk).

1. zh. (45 perc, 20 pont) a 7. héten. Témája: 1. - 6. hét anyaga.

2. zh. (45 perc, 20 pont) a 12. héten. Témája: 7. - 11. hét anyaga.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a 0. zh-n elérje a megszerezhető pontok 40%-át, továbbá, hogy az 1. és 2. zh is legalább 6 pontos (30%-os) legyen legkésőbb a pótlások után. Az 1. és a 2. zh-ra kapott pontok összegeként adódik a félévi pontszám.

A három zh közül legfeljebb kettő pótolható. Nem kaphat aláírást, akinek elsőre egyik zh-ja sem éri el a minimális szintet. Pótlás esetén a pót zh eredménye mindig felülírja a korábbi eredményt akkor is, ha a pótlás eredménye rosszabb a korábbinál.

A 0. zh pótlása két módon történhet:

(a) vagy a Bevezető matematika c. szabadon választható tárgy felvételével és teljesítésével (a legalább elégséges félévközi jegy megszerzése).

(b) vagy a 13. héten sorra kerülő pót zh legalább 40%-os teljesítésével.

Az 1. és a 2. zh pótlására (javítására) a 14. héten biztosítunk lehetőséget. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében az egyik zh pótlása másodszor is megkísérelhető.

Azok a hallgatók, akik korábban szereztek aláírást, az alábbi két lehetőség közül választhatnak:

(a) Újra megírják a mindhárom zh-t. Ha azok mind eredményesek, akkor az 1. és a 2. zh pontszámának összegéből számítjuk a félévi pontszámot, és az aláírást új dátummal jegyezzük be. Ha a három zh közül csak a 0. marad eredménytelen a pótlási lehetőségek után is, akkor a (b) pontban leírtak szerint járunk el. A zh-k újraírásának szándékát a 0. zh-ra való jelentkezéssel kell jelezni.

(b) Csak az 1. és 2. zh-t írják meg újra. Ha mindkettő eredményes, akkor az 1. és a 2. zh pontszámának összegéből számítjuk a félévi pontszámot, de az aláírást a korábbi megszerzés dátumával jegyezzük be. Ha az 1. és/vagy a 2. zh a pótlási lehetőségek után is eredménytelen marad, akkor a (c) pontban leírtak szerint járunk el. Az 1. és 2. zh újraírásának szándékát az 1. zh-ra való jelemntkezéssel (annak megírásával) kell jelezni.

(c) Félévi pontszámként az aláírás megszerzéséhez szükséges minimális pontszámot (12 pontot) számolunk, és az aláírást a korábbi megszerzés dátumával könyveljük.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt. A vizsga egy 90 perces 60 pontos írásbeli dolgozatból áll, amelyet legalább 24 pontosra teljesíteni kell. 24 pontot el nem érő dolgozat esetén a vizsgajegy elégtelen. A vizsgadolgozat pontszámát és a félévi pontszámot összeadjuk. Az összeg alapján a vizsgajegy:

40 pont alatt elégtelen (1),
40 ponttól elégséges (2),
55 ponttól közepes (3),
70 ponttól (4),
85 ponttól jeles (5).

Szóbeli vizsga lehetőség. Az írásbeli vizsga után megajánlott, legalább közepes érdemjegy esetén a jobb jegyhez közel álló hallgató javítási szándékkal szóbeli vizsgára jelentkezhet. A szóbeli vizsgára való jelentkezés a gyakorlatvezető útján, a gyakorlatvezető által adott évközi munka értékelés egyidejű megadásával történik. A gyakorlatvezető által 1-5 között adott értékelést pontszámként vesszük figyelembe a szóbeli vizsgán, amelyen a definíciók és tételek, a teljes elméleti és gyakorlati anyag szerepelhet. A szóbeli vizsga eredményétől függően a hallgató maximum egy jegyet javíthat, de akár egy jegyet ronthat is az írásbeli vizsga alapján megajánlott jegyhez képest.

Képletgyűjtemény, Eredmények
.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007. Szász Gábor, Matematika I., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.

 

Budapest, 2015. szeptember 1.
Dr. Révész Szilárd
a tárgy előadója