Matematika A3 – gépészmérnököknek
Tárgykövetelmények

Mechatronika és Energetika szakos hallgatóknak

Kód: BMETE90AX10; Követelmény: 2/2/0/F/4;
Félév: 2015/16/1; Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Szilágyi Brigitta (H0 kurzus);
Gyakorlatok: 
H1: Csütörtök 10-12 (R511) – Verasztó Zsolt
H2: Csütörtök 10-12 (R512) – Szabó Ádám
H3: Csütörtök 10-12 (R513) – Bakonyvári Dávid
H4: Péntek 10-12 (R511) – Berezvai Szabolcs
H5: Péntek 10-12 (R512) – Kelemen Tamás
H6: Péntek 10-12 (R513) – Sipos Anna Ilona


Jelenléti követelmények:
Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak is legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. (Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.)

Félévi számonkérések:
1. zárthelyi: 7. oktatási héten, előadás idejében. Témája a félév első 6 oktatási hetének anyaga (vektoranalízis). Maximum 50 pont szerezhető.
2. zárthelyi: 14. oktatási héten, előadás idejében. Témája a félév 7-13. oktatási hetének anyaga (differenciálegyenletek). Maximum 50 pont szerezhető.

Házi feladat:
A félév során két házi feladat kerül kiadásra. A házi feladatot a gyakorlatvezető által megadott módon lehet beadni a gyakorlaton. A beadott házi feladatokat a gyakorlatvezető megfelelt/nem megfelelt értékeléssel minősíti. A nem megfelelt házi feladatokat javításra visszaadjuk.

Feladatok kiadása:
1. házi feladat (vektoranalízis):  2. hét
2. házi feladat (differenciálegyenletek):  9. hét

Beadási határidők:
1. házi feladat (vektoranalízis): 7. hét
2. házi feladat (differenciálegyenletek): 14. hét

Kis-zárthelyik:
A gyakorlatokon, a félév során összesen 6 db kis-zárthelyit íratunk ellenőrző jelleggel. A kisZH 10-15 perces és 2-3 feladatot kell megoldani: egy elméleti kérdést, egy rövid és egy hosszabb számpéldát. A zárthelyikkel 2-2 pont szerezhető, a félév során összesen 12 pont. A kisZH-k megírása fakultatív, az az évközi folyamatos tanulást és a folyamatos visszajelzést szolgálja, így pótlási lehetőséget nem biztosítunk.

Tervezett kisZH-időpontok:
Vektoranalízis: 2., 4., 6. hét
Differenciálegyenletek:  9., 11., 13. hét

A félév végén a kis-zárthelyin szerzett pontokat (a matematika szabályai szerint felfelé kerekítve) pluszpontként a félévközi jegy megállapításakor beszámítjuk (max. 12 pont), abban az esetben, ha a félévközi jegy a pluszpontok nélkül legalább elégséges.

Fakultatív házi feladat:
Minden gyakorlati héten egy-egy feladatsor kerül feltöltésre a tárgy honlapjára (Házi feladatok lap), melynek célja a gyakorlás biztosítása, valamint a gyakorlatokon nem szereplő nehezebb feladatok bemutatása. Ezek a feladatok fakultatív-szorgalmi jelleggel beadhatók a gyakorlatvezető által megadott módon és meghatározott határidőig. A beadott feladatokat értékeljük.

Félévi végi osztályzat megállapítása:
Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy mindegyik zh eredménye elérje a 20 pontot (40%).
A két zh közül legfeljebb egy pótolható. Elégtelent kap az a hallgató, akinek elsőre egyik zh-ja sem éri el a minimális szintet. Pótlás esetén a pót zh eredménye mindig felülírja a korábbi eredményt akkor is, ha a pótlás eredménye rosszabb a korábbinál. Mindkét zh pótlására (javítására) a félév végén biztosítunk lehetőséget. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében a két zh közül az egyik pótlása másodszor is megkísérelhető.

A félév végén a kis-zárthelyin szerzett pluszpontok (max. 12 pont) mellett a félév során nyújtott további pluszteljesítmény alapján (pl. fakultatív házi feladatok, órai munka, stb…), további 4 pluszpont szerezhető, amelyet a félévközi jegy megállapításakor beszámítjuk, abban az esetben, ha az érdemjegy a pluszpontok nélkül legalább elégséges. A pluszpontok megállapítását a gyakorlatvezető végzi a féléves teljesítmény alapján.

A félévközi jegy megállapítása a zh-k, valamint a pluszpontok összege alapján történik:

40 pont alatt: elégtelen (1)
40 ponttól: elégséges (2)
55 ponttól: közepes (3)
70 ponttól: jó (4)
85 ponttól: jeles (5)

KonzultációkBudapest, 2015. szeptember 1.
Dr. Szilágyi Brigitta
a tárgy előadója