GeometriA

Tárgykövetelmények
TTK Matematika BSc szak,
1. évfolyam

Kód: BMETE94AM18        Követelmény: 4/0/0/V/6;
Félév: 2015/16/2;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. G. Horváth Ákos (T0 kurzus).

 

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án.

 

Félévközi számonkérések: kiadott házifeladatok feladatok.

 

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítésén túl  a kiadott házifeladatok legalább felének helyes megoldása.

 

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik.

 

Konzultációk: az előadó fogadóóráin

 

 

Budapest, 2016. február 1.
Dr. G. Horváth Ákos
tárgyfelelős, előadó