Kombinatorikus és Diszkrét geometria
Tárgykövetelmények

 

Kód: BMETE94MM02 (3/1/0/V/5);
Félév: 2015/16/2;    Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Lángi Zsolt;

 

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án.

 

Félévközi számonkérések: nincsenek

 

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.

 

A vizsgajegy kialakítása szóbeli vizsga alapján

 

Konzultációk: az oktatóval történő megegyezés szerint

 

Jegyzet:
Szabó László: Konvex geometria. egyetemi jegyzet. ELTE TTK, Budapest, 1996.

G. Horváth Ákos, Lángi Zsolt: Kombinatorikus geometria, egyetemi jegyzet, Polygon, Szeged, 2012.

Alexander Barvinok: A Course in Convexity, Graduate Studies in Mathematics 54, AMS, Providence RI, USA, 2002.

Jiří Matoušek: Lectures on Discrete Geometry, Graduate Texts in Mathematics 212,  Springer-Verlag, New York NY, USA, 2002.

Jiří Matoušek: Using the Borsuk-Ulam Theorem, Lectures on Topological Methods in Combinatorics and Geometry,  Springer-Verlag, New York NY, USA, 2003.

 

 

Budapest, 2016. február 1.
Dr. Lángi Zsolt
előadó