Matematika A2a -- Vektorfüggvények

Tárgykövetelmények
németnyelvű képzés, BSc 1. évfolyam

Kód: BMETE90AX02 (4/2/0/V/6)
Félév: 2015/16/2;   Nyelv: német
Előadó: Nagyné Dr. Szilvási Márta (N0 kurzus)
Gyakorlatvezetők:
Dr. Béla Szilvia és Halmschlager Andrea (N1, N2 kurzusok)

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 2 db 45 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat

1. zh: 5. hét (az előadás idejében); pótlás: 7. hét. Témája: az első 4 hét tananyaga

2. zh: 10. hét (az előadás idejében); pótlás: 12. hét. Témája: a 5-9. hét tananyaga

A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében az aláírás megszerzése még egyszer megkísérelhető.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy a hallgató a két zárthelyin elérhető pontszámból legalább 12 pontot (30%) megszerezzen.

A vizsgajegy megállapítása a félévközi teljesítmény és egy 60 pontos 90 perces írásbeli vizsgadolgozat alapján történik. A félév közben szerzett pontszám és a vizsgadolgozat pontszámának összegéből a vizsgajegy az alábbi módon adódik:

            40 pont alatt:   elégtelen (1)
            40 ponttól:       elégséges (2)
            55 ponttól:       közepes (3)
            70 ponttól:       jó (4)
            85 ponttól:       jeles (5)

Konzultációk: az oktatókkal való megbeszélés alapján

Tankönyv:  Meyberg, Vachenauer: Höhere Mathematik 1., Springer-Lehrbuch

 

 

Budapest, 2016. február 1.
Nagyné Dr. Szilvási Márta
a tárgy előadója