Matematika A1a (C0, CV)
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar BSc szakok

2015/16/2 félév

Hét

Előadás anyaga

Gyakorlat anyaga

Feladatok gyakorláshoz

1

Halmazelmélet alapjai, számfogalom, teljes indukció, binomiális tétel.

1.hét

1: 103-114

2: 27, 28, 30-45, 73-75

6: 1-47, 86-112, 127-130

Komplex számok 1.

2

Komplex számok 2.

2.hét

6: 134-137, 143-160

7: 1-8, 12-15, 16-18, 56-60, 79-87

Számsorozatok 1.

3

Számsorozatok 2.

3.hét(hétfő)

4.hét(szombat)

7:103-111, 121-136, 177187

MIII./22: 1-15. (de a komplexek nem), 39-64., 70-72., 77-83., 86-98.

Számsorok 1.

4

Számsorok 2.

5.hét

8: 100-103, 108-114, 116-123, 130-133, 175-178, 199-210, 218-224

Függvénytani áttekintés

Függvény határértéke, folytonosság

5

Március 15. - szünet

március 14. - szünet

 

Elemi függvények, inverz függvény, arcus, hiperbolikus és area függvények

6

Derivált fogalma, differenciálási szabályok, elemi függvények deriváltjai

6.hét

9: 1-6, 36-60, 61-66, 104-107

Középértéktételek. L’Hospital szabály 

7

Függvényvizsgálat 1.

húsvét hétfő - szünet

11: 100-112, 114-121, 125-138 (L’Hospital)

11: 143-156 (Függvénydiszkusszió)

I. ZH – április 1.

8

Függvényvizsgálat 2.

Implicit és paraméteresen adott függvények differenciálása.

7.hét

8.hét

11: 162168

Integrálszámítás alapfogalmai

9

Primitív függvény, határozatlan és határozott integrál. Newton-Leibniz-formula.

9.hét

12: 1-41, 50-71, 74-114, 117-159, 160-169

 

 

Integrálási technikák

10

Racionális törtfüggvények integrálása. Speciális módszerek trigonometrikus és exponenciális függvények integrálására

10.hét

13: 46-59, 65-73, 145-147, 157-163, 189-195,

201-214

Az integrálszámítás alkalmazásai

11

Improprius integrál

 

11.hét

13: 13-32, 34-41

Vektorok a térben (vektortér, lineáris függetlenség, basis, koordinátázás)

12

Vektorok a térben (vektorok szorzása, alkalmazások)

12.hét

4: 38-43, 51-55, 90-93, 111-112, 119-123

II. ZH – május 6.

13

A tér analitikus geometriája 1.

13.hét

5: 21-26, 34-47, 52-53, 66-69, 80-83

A tér analitikus geometriája 2.

14

Görbék differenciálgeometriája

 

14.hét

 (Póthét hétfő)

 

Pót ZH – május 20.

 

 x: y-z,v,w: BabcsányiGyurmáncziSzabóWettl:
Matematika feladatgyűjtemény I. (075001)
jegyzet x fejezete y-tól z-ig, továbbá a v. és w. feladat

MIII./22: a számsorok témakör a
BabcsányiCsank – Nagy – SzépZibolen:
Matematika feladatgyűjtemény III.
kötetben szerepel

 

Pataki Gergely fóliái az elméleti anyaghoz

 

Gyakorló feladatsorok:
Halmazelmélet, teljes indukció
Relációk, komplex számok
Polinomok, számhalmazok
Számsorozatok
Numerikus sorok
Függvények határértéke, folytonossága
Differenciálszámítás alapjai
Differenciálszámítás
Szöveges szélsőérték feladatok

Minta feladatsorok: I. ZH, II. ZH, VIZSGA

 

Nulladik zh,   Konzultációk

 

ZH-kon használható képletgyűjtemény

Elméleti kérdések

 

EREDMÉNYEK

 

–––––––––––––––––––––––––––––
Budapest, 2016. február 1.
Dr. Béla Szilvia
a tárgy előadója