Matematika A2a -- Vektorfüggvények

Tárgykövetelmény

Gépészmérnöki Kar
Energetika és Mechatronika BSc szakok

Kód: BMETE90AX02;  Követelmény: 4/2/0/V/6;

Félév: 2015/16/2;  Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Révész Szilárd (H0 kurzus)

Gyakorlatok: H1, H2, … kurzusok

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 2 darab 45 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat.

1. zh. Ideje: 8. hét. Témája: az 1. - 7. hét anyaga.

2. zh. Ideje: 12. hét. Témája: a 8. - 11. hét anyaga.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a két zh mindegyikén elérjen legalább 6 pontot (30%). Nem kaphat aláírást, akinek első próbálkozásra egyik zh-ja sem éri el a 6 pontot. Egy zh pótlására (javítására) a 13. héten biztosítunk lehetőséget. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében az eredménytelen zh pótlása újból megkísérelhető. Pótlás esetén annak eredménye felülírja a korábbi eredményt. A zh-kra kapott pontok összegeként adódik a félévi pontszám.

Azok a hallgatók, akik korábban szereztek aláírást, az alábbi két lehetőség közül választhatnak:

(a) Újra megírják a zh-kat. Ha mindkét zh eredményes (legalább 6 pontos), akkor  pontszámuk összegéből számítjuk a félévi pontszámot. Ha a pótlási lehetőségek után is marad eredménytelen zh, akkor a (b) pontban leírtak szerint járunk el.

(b) Félévi pontszámként az aláírás megszerzéséhez szükséges minimális pontszámot (12 pontot) számolunk.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt. A vizsga egy 90 perces 60 pontos írásbeli dolgozatból áll, amelyet legalább 24 pontosra teljesíteni kell. 24 pontot el nem érő dolgozat esetén a vizsgajegy elégtelen. A vizsgadolgozat pontszámát és a félévi pontszámot összeadjuk. Az összeg alapján a vizsgajegy:

40 pont alatt elégtelen (1),
40 ponttól elégséges (2),
55 ponttól közepes (3),
70 ponttól (4),
85 ponttól jeles (5).

Szóbeli vizsga lehetőség. Az írásbeli vizsga után megajánlott, legalább elégséges érdemjegy esetén a jobb jegyhez néhány pontnyira közel álló hallgatók értesítést kapnak arról, hogy javítási szándék esetén szóbeli vizsgára jelentkezhetnek. A vizsgára való jelentkezés a küldött értesítés alapján, emailben történhet. A szóbeli vizsga eredményétől függően a hallgató maximum egy jegyet javíthat, de akár egy jegyet ronthat is az írásbeli vizsga után megajánlott jegyhez képest.

Ajánlott jegyzetek:
   
G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.
    Szász Gábor, Matematika I, II, III, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.
    Wettl Ferenc:  Lineáris algebra.


 

Budapest, 2016. február 1.
Dr. Révész Szilárd
a tárgy előadója