Matematika A2f (H0 kurzus)
2015/16/2 félév

 

Hét

Előadás anyaga

Gyakorlat anyaga

1.

Elemi mátrixalgebra, determináns, rang

M2: 19

2.

Mátrixok inverze, mátrixegyenletek.
Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság.

M2: 20-1..9

3.

Lineáris tanszformációk I.

 

4.

Lineáris transzformációk II.

 

5.

Bázistranszformáció,
sajátérték, sajátvektor

M2: 20-10..13

6.

Numerikus sorok

M3: 22

7.

I. zárthelyi dolgozat.
Függvénysorozatok, függvénysorok.

M3: 23-1..5

8.

Taylor-sorok, sorfejtés.

M3: 23-6..8

9.

Fourier-sorok.

M3: 23-9..12,
M3:28-1..3

10.

Kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték, térgörbék

M2: 14-1..2

11.

Parciális és iránymenti derivált, gradiens
Kétváltozós függvények szélsőértékei, feltételes szélsőérték

M2: 14-5..13

12.

Többváltozós függvények

M2: 15-5..10

13.

II. zárthelyi dolgozat,
Többváltozós függvények integrálása I.

M2: 16

14.

Többváltozós függvények integrálása II.

M2: 16


A gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatok

megadása során „Mx: y-z" a
Babcsányi I.– Gyurmánczi J. – Szabó L. – Wettl F.:
Matematika feladatgyűjtemény
jegyzet x-edik 
(I, II, III) kötetében (jegyzetszám: 075002-x)
az y-odik fejezet z-edik oldalán lévő feladatokra utal.

Gyakorló feladatok

Zárthelyi dolgozatokon használható képletgyűjtemény.

Követelmények

Konzultációk

 

Budapest, 2016. február 1.
Dr. Horváth Márton
a tárgy előadója