Matematika A2f

Tárgykövetelmény

Gépészmérnöki Kar
Terméktervező BSc szak

Kód: BMETE90AX26;  Követelmény: 4/2/0/F/6;
Félév: 2015/16/2;  Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Horváth Márton (H0 kurzus);
Gyakorlat: H1 kurzus,

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak is legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

Félévközi számonkérések: 2 db 90 perces 40 pontos zárthelyi dolgozat (zh) és 2db 10 pontos kis zárthelyi dolgozat.

1. zh. Ideje a 7. hét. Témája: Az 1 - 6 hetek anyaga.

2. zh. Ideje a 13. hét. Témája: A 7 -12 hetek anyaga.

1. kis zh. 4. hét.  Témája az 1 - 3 hetek anyaga.

2. kis zh. 10. hét. Témája a 7 - 9 hetek anyaga.

Az elégtelentől különböző félévközi jegy megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy mindkét zárthelyi, illetve kiszh elérje a 12, illetve 3 pontot (30 %). Elégtelen (1) félévközi jegyet kap, akinek első próbálkozásra egyik zárthelyije, illetve kiszh-ja sem éri el a 30 %-ot.

Pótlási és javítási lehetőségek: Az egyik zh és az egyik kiszh anyagából a szorgalmi időszak utolsó hetében lehet megkísérelni a javítást ill. pótlást. Ekkor a javító zárthelyi ill. kiszh eredménye lép a korábbi zárthelyi ill. kiszh eredményének helyébe. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében az egyik eredménytelen zárthelyi és az egyik eredménytelen kiszh pótlása még egyszer megkísérelhető..

A félévközi jegy kialakítása a zh-k és a kis zh-k pontszámának összege alapján történik:

40 pont alatt  elégtelen (1),
40 ponttól  elégséges (2),
55 ponttól  közepes (3),
70 ponttól  (4),
85 ponttól  jeles (5).

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott jegyzet: 

    G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.
    Babcsányi II. kötet (lineáris algebrához és többváltozós analízishez)
    Babcsányi III. kötet (sorokhoz)

 

Budapest, 2016. február 1.
Dr. Horváth Márton
a tárgy előadója