Matematika A3 (H0 kurzus)
Energetika és Mechatronika szakos hallgatóknak
a 2015/16/2 félévben

 

Hét

Előadás anyaga, ZH-k

Megjegyzések
Követelmények
Eredmények

1.

Vektortér, homogén lin. leképezések …

 

2.

Vektorfüggvények deriválása; gradiens, rotáció, divergencia, Laplace-operátor, és kapcsolódó azonosságok

 

3.

Potenciálos mezők, görbementi integrál

 

4.

Felületi és felszíni integrál

 

5.

Tértartomány fogalma, térfogat, térfogati integrál, integrál-átalakító tételek, alkalmazások

 

6.

Közönséges differenciálegyenlet fogalma, példák, megoldhatóság vizsgálata


7.

1. zh: vektoranalízis

 

8.

Fontosabb egyenlettípusok osztályozása, explicit megoldási módszerek, I.

 

9.

Fontosabb egyenlettípusok osztályozása, explicit megoldási módszerek, II. (lineáris egyenletek)

 

10.

Egyenletek megoldása sorfejtéssel, reguláris, szinguláris pontok, Laplace-transzformáció

 

11.

Lineáris egyenletrendszerek


12.

Stabilitásvizsgálat

13.

2. zh: differenciálegyenletek

 

14.

Gyakorlás


Képletgyűjtemény vektoranalízis, differenciálegyenletek témakörökhöz.

Gyakorlatokhoz kapcsolódó feladatok.

Gyakorló feladatok a görbék, felületek témakörhöz.
összeállította Halmschlager Andrea

Házi feladatok a vektoranalízis és differenciálegyenletek témakörhöz.

Szigorlati tematika: A1, A2, A3

és mintadolgozatok: [1], [2], [3]

Konzultációk

 

Jegyzetek (ajánlott irodalom):

 

Vektoranalízis:

1. Jánossy L., Gnädig P., Tasnádi P.: Vektorszámítas I – III., Tankönyvkiadó, Budapest, 1982, 1989, 1986;

2. Szolcsányi E.: Differenciálgeometria és vektoranalízis (ELTE TTK jegyzet), Tankönyvkiadó, Budapest, 1990;

3. Szőkefalvi-Nagy Gy., Gehér L., Nagy P.: Differenciálgeometria, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1979;

4. Szász G.: Matematika II. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest;

5. Babcsányi I., Gyurmánczi J., Wettl F., Zibolen E.: Matematika feladatgyűjtemény II. kötet, Műegyetemi Kiadó

 

Differenciálegyenletek:

1. V. I. Arnold: Közönséges differenciálegyenletek, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1987;

2. Tóth J., Simon L. P.: Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba, TYPOTEX Könyvkiadó, Budapest, 2005;

3. Szász G.: Matematika III. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest

4. Babcsányi I., Csank L., Nagy A., Szép G., Zibolen E.: Matematika feladatgyűjtemény III. kötet, Műegyetemi Kiadó