Differenciálgeometria 2
TÁRGYKÖVETELMÉNY

TTK, Matematika BSc szak, Elméleti szakirány

Kód: BMETE94AM15    Követelmény: 2/0/0/V/2
Félév: 2016/17/1    Nyelv: Magyar
Előadó: Dr. Szabó Szilárd

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások legalább 70%-án való részvétel, továbbá a heti rendszerességgel kiadott házi feladatok legalább 50 %-ának helyes megoldása és határidőre történő leadása.

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik.

Konzultációk: az előadó fogadóóráin.

 

Budapest, 2016. szeptember 1.
Dr. Szabó Szilárd
a tárgy előadója