Matematika A1a (C0, C00)
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar BSc szakok

2016/17/1 félév

Hét

Előadás anyaga -- Követelmények

1

Halmazelmélet alapjai, számfogalom, teljes indukció, binomiális tétel.

Komplex számok 1.

2

Komplex számok 2, az algebra alaptétele.

Számsorozatok 1.

3

Számsorozatok 2,

Számsorozatok 3.

4

Számsorok 1.

Számsorok 2.

5

Függvénytani áttekintés

Függvény határértéke, folytonosság

Elemi függvények, inverz függvény, arkusz-, hiperbolikus és areafüggvények.

6

Derivált fogalma, differenciálási szabályok

Elemi függvények deriváltjai

7

Középértéktételek. L’Hospital szabály 

Függvényvizsgálat 1.

8

Függvényvizsgálat 2.

Implicit és paraméteresen adott függvények  differenciálása, Taylor-polinom.

9

Integrálszámítás alapfogalmai

Primitív függvény, határozatlan és határozott integrál. Newton-Leibniz-formula.

10

Integrálási technikák1

Integrálási technikák 2

11

Racionális törtfüggvények integrálása. Speciális módszerek trigonometrikus és exponenciális függvények integrálására

Az integrálszámítás alkalmazásai

12

Improprius integrál

Vektorok a térben (vektortér, lineáris függetlenség, bázis, koordinátázás)

13

Vektorok a térben (vektorok szorzása, alkalmazások)

Pót zh-k

14

A tér analitikus geometriája 1.

A tér analitikus geometriája 2.

 

Vizsgatematika

1. ZH október 17-én (hétfőn) a KF51 teremben
beosztás a Neptun-kód kezdőbetűje szerint:
A - J: 17:00-tól 18:00-ig
K - Z: 18:00-tól-19:00-ig

2. ZH november 21-én (hétfőn) a KF51 teremben
beosztás a Neptun-kód kezdőbetűje szerint:
K - Z: 17:00-tól 18:00-ig
A - J: 18:00-tól-19:00-ig

Gyakorló feladatok:
Halmazelmélet, teljes indukció
Relációk, komplex számok
Polinomok, számhalmazok
Számsorozatok
Numerikus sorok
Függvények határértéke, folytonossága
Differenciálszámítás alapjai
Differenciálszámítás
Szöveges szélsőérték feladatok

További példák és feladatok

Tankönyvtár

Matematika 1

Matematika 1 gyakorlatok

 Matematika feladatgyűjtemény I. (075001)

A tárgy régi honlapja: 2015/16/1, 2014/15/12013/14/1, 2012/13/1, 2011/12/1

Nulladik zh

ZH-kon használható képletgyűjtemény

EREDMÉNYEK

 

–––––––––––––––––––––––––––––
Budapest, 2016. szeptember 1.
Dr. Szirmai Jenő
a tárgy előadója