Matematika A1 (H0)
Energetika, Mechatronika és Terméktervező BSc szakokon
2016/17/1 félév

Hét

Előadás anyaga

Gyakorlat anyaga

1

Halmazelmélet alapjai, számfogalom, teljes indukció, binomiális tétel.

Halmazelmélet, teljes indukció, binomiális tétel. [M1: 1-1 – 1-7], [M1: 2-1 – 2-5], [C1-F-1]

Komplex számok 1.

2

Komplex számok 2.

Komplex számok 1.

Számsorozatok 1.

3

Számsorozatok 2,

Komplex számok 2.

Sorozatok konvergenciája 1. [M1: 7],

Függvénytani áttekintés

4

Függvény határértéke, folytonosság.

Sorozatok konvergenciája 2.
Függvény határértéke és folytonossága 1.  [M1: 8-5 – 8-14], [C1-2 – 3]

Elemi függvények, inverz függvény, arcus, hiperbolikus és area függvények [M1: 8-1 – 8-4], [M1: 10] [C1-1]

5

Derivált fogalma, differenciálási szabályok

Függvény határértéke és folytonossága 2.  [M1: 8-5 – 8-14], [C1-2 – 3]

Differenciálás technikája, láncszabály gyakorlása, érintős példák [M1: 9], [C1-2 – 3]

Elemi függvények deriváltjai, középértéktételek. L’Hospital szabály.

6

Függvényvizsgálat 1.

L’Hospital szabály, függvényvizsgálat, magasabb rendű deriváltak. [M1: 11], [C1-3 – 4]

Függvényvizsgálat 2.

Implicit és paraméteresen adott függvények differenciálása.

7

Integrálszámítás alapfogalmai

Függvényvizsgálat. [M1: 11], [C1-3 – 4]

I. ZH az előadáson.
Csoportok a Neptunkód kezdőbetűje szerint.

8

Primitív függvény, határozatlan és határozott integrál. Newton-Leibniz-formula.

Szöveges szélsőérték példák, implicit és paraméteresen adott függvény deriválása [M1: 11], [C1-4]


9

Integrálási technikák

Primitív függvény, határozatlan integrál, bevezető feladatok. [M1: 12]

Racionális törtfüggvények integrálása. Speciális módszerek trigonometrikus és exponenciális függvények integrálására

10

Az integrálszámítás alkalmazásai

Határozatlan integrál (folyt.), határozott integrál, területszámítás. [M1: 13]

Improprius integral

11

Vektorok a térben

Határozott integrál további alkalmazásai. [M1: 13]


12

II. ZH az előadáson.

Vektorok 1. [Gf: 3.o – 22.o]

 

13

A tér analitikus geometriája 1.

Vektorok 2. [Gf: 3.o – 22.o]

ZH pótlási lehetőség

14

A tér analitikus geometriája 2.

Egyenes és sík a térben [Gf: 23.o – 39.o]

Görbék differenciálgeometriája

 

[M1: x-y]: Babcsányi – Gyurmánczi – Szabó – Wettl:
Matematika feladatgyűjtemény I. (075001)
jegyzet x-y fejezete

[Gf: x.o]: Reiman István – Nagyné Szilvási Márta:
Geometriai Feladatok (041007)
jegyzet x-edik oldala

[C1-x–y]: Thomas-féle kalkulus I.
x – y fejezetei

 

Nulladik ZH

Elméleti kérdések – tematika

ZH-kon használható képletgyűjtemény

EREDMÉNYEK

KÖVETELMÉNYEK

AJÁNLOTT VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

–––––––––––––––––––––––––––––
Budapest 201
6. szeptember 1.
Dr.
Szilágyi Brigitta
a tárgy előadója