Matematika 1
Tárgykövetelmények

BSc, német nyelvű képzés

Matematika A1a – Analízis,  BMETE90AX00,  4/2/0/V/6
Analízis 1 informatikusoknak,  BMETE90AX21,  4/2/0/V/6

Félév: 2016/17/1;   Nyelv: német
Előadó:
Nagyné dr. Szilvási Márta
Gyakorlatvezetők:
Béla Szilvia, Halmschlager Andrea

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük. 

Félévközi számonkérések: 3 db 45 perces zárthelyi dolgozat

      0. zh. 1. hét (külön időpontban, elérhető 60 pont, minimum 24 pont); pótlás: 13. hét (vagy a Bevezető matematika c. tárgy teljesítése)
                  Témája: A tanulmányok megkezdéséhez szükséges ismeretek ellenőrzése (részletes információk).

1. zh: 5. hét (az előadás idejében, elérhető 20 pont); pótlás: 7. hét
                        Témája: az első 4 hét tananyaga
           
2. zh: 10. hét (az előadás idejében, elérhető 20 pont); pótlás: 12. hét
                        Témája: a 5-9. hét tananyaga
           
A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében az aláírás megszerzése még egyszer megkísérelhető.

Az aláírás megszerzésének feltételea jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a hallgató a 0. zh-n elérjen 24 pontot (40%), továbbá az 1. és a 2. zárthelyin elérhető összpontszámból (40 pontból) legalább 12 pontot (30%) megszerezzen. 

A vizsgajegy a félévközi teljesítmény és egy 60 pontos 90 perces írásbeli vizsgadolgozat alapján történik az alábbiak szerint. A vizsgadolgozatot legalább elégségesre (24 pont) meg kell írni. Ezután a félévközben szerzett pontszám és a vizsgadolgozat pontszám összegéből a vizsgajegy az alábbi: 

            40 pont alatt: elégtelen (1)
            40 ponttól:    
elégséges (2)
            55 ponttól:    
közepes (3)
            70 ponttól:    
jó (4)
            85 ponttól:     
jeles (5)

 Tankönyv:  Meyberg, Vachenauer: Höhere Mathematik 1., Springer-Lehrbuch
 

Budapest, 2016. szeptember 1.
Nagyné dr. Szilvási Márta
docens, a tárgyak előadója