Projektív geometriA

Tárgykövetelmények

TTK Matematikus MSc szak
kötelezően választható tárgya

Kód: BMETE94MM01        Követelmény: 3/1/0/V/5;
Félév: 2016/17/1;                Nyelv: magyar;
Előadó:
Dr. G. Horváth Ákos (T0, T1 kurzusok).

 

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án.

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése. 

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik. 

Konzultációk: az előadó fogadóóráin

 

 

Budapest, 2016. szeptember 1.
Dr. G. Horváth Ákos
tárgyfelelős, előadó