Differenciálgeometria 1
Tárgykövetelmény

TTK, Matematika BSc szak 2. évfolyam

Kód: BMETE94AM19;  Követelmény: 2/1/0/F/4;

Félév: 2016/17/2;  Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Horváth Márton (T0 kurzus)

Gyakorlatvezetők: Dr. Horváth Márton (T1 kurzus)

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak is legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. 

Félévközi számonkérések: 2 darab 90 perces 50 pontos zárthelyi dolgozat és 2 darab 10 pontos házi feladat.

1. zh. Ideje: 8. hét. Témája: az első 7 hét anyaga.

2. zh. Ideje: 14. hét. Témája: a 8 – 13 hetek anyaga.

1. hf. kiadása a 2. héti gyakorlaton; beadása legkésőbb a 7. heti gyakorlaton. Témája: az 1. zh. anyaga.

2. hf. kiadása a 8. héti gyakorlaton; beadása legkésőbb a 13. heti gyakorlaton. Témája: a 2. zh. anyaga.

Az elégtelentől különböző félévközi jegy megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy mindkét zh elérje a 15 pontot (30%).

Pótlási és javítási lehetőségek: Mindkét zh anyagából külön-külön a pótlási héten lehet megkísérelni a javítást ill. pótlást. Ekkor a javító zárthelyi eredménye lép a korábbi zárthelyi eredményének helyébe. A házi feladatok a beadási határidőt követően egy héten belül pótolhatók. Ebben az esetben értékelésük legfeljebb 8 pont lehet.

A félévközi jegy kialakítása a zh-k és a házi feladatok pontszámának összege alapján történik:

48 pont alatt  elégtelen (1),
48 ponttól  elégséges (2),
66 ponttól  közepes (3),
84 ponttól  (4),
102 ponttól  jeles (5).

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott tankönyv: Manfredo P. Do Carmo: Differential Geometry of Curves and SurfacesBudapest, 2017. február 1.
Dr. Horváth Márton
a tárgy előadója