Matematika A1a

GPK energetika, mechatronika és terméktervező BSc szakok,
GTK műszaki menedzser BSc szak

2016/17/2 félév

Hét

Előadás anyaga

Feladatok gyakorláshoz

1

Szervezési feladatok. Halmazelmélet alapjai. A reláció fogalma, függvényfogalom, inverzfüggvény.

1: 103-114 

 

2: 27, 28, 30-45, 73-75

Korlátos számhalmazok. Számfogalom felépítése, teljes indukció, binomiális tétel.

2

Komplex számok 1.

6: 1-47, 86-112, 127-130

 

6: 134-137, 143-160

Komplex számok 2.

3

Polinomok, polinom gyöke,algebra alaptétele, faktorizálás, valós együtthatós polinomok

 

 

7: 1-8, 12-15, 16-18, 56-60, 79-87

Számsorozatok 1

4

Számsorozatok 2

7:103-111, 121-136, 177-187

 

Függvénytani áttekintés

5

Függvény határértéke, folytonosság

8: 100-103, 108-114, 116-123, 130-133, 175-178, 199-210, 218-224

Elemi függvények, inverz függvény, arcus, hiperbolikus és area függvények

6

I. ZH (keddi előadás 8:00)

 

március 15. ünnepnap

 

6

Derivált fogalma, differenciálási szabályok, elemi függvények deriváltjai

9: 1-6, 36-60, 61-66, 104-107

11: 100-112, 114-121, 125-138

Középértéktételek. L'Hospital szabály  

7

Függvényvizsgálat 1.

11: 143-156

Függvényvizsgálat 2.

8

Implicit és paraméteresen adott függvények differenciálása.

11: 162-168

Integrálszámítás alapfogalmai

9

Primitív függvény, határozatlan és határozott integrál. Newton-Leibniz-formula.

12: 1-41, 50-71, 74-114, 117-159, 160-169

Integrálási technikák

10

Racionális törtfüggvények integrálása. Speciális módszerek trigonometrikus és exponenciális függvények integrálására

 

Dékáni szünet

 

11

Az integrálszámítás alkalmazásai

13: 46-59, 65-73, 145-147, 157-163, 189-195, 201-214

13: 13-32, 34-41

Improprius integrál

12

Vektorok a térben (vektortér, lineáris függetlenség, basis, koordinátázás)

4: 38-43, 51-55, 90-93, 111-112, 119-123

II. ZH (szerdai előadás 12:00)

13

Vektorok a térben (vektorok szorzása, alkalmazások)

 

5: 21-26, 34-47, 52-53, 66-69, 80-83

A tér analitikus geometriája 1.

14

A tér analitikus geometriája 2.

Görbék differenciálgeometriája

 

 

x: y-z,v,w: Babcsányi – Gyurmánczi – Szabó – Wettl:
Matematika feladatgyűjtemény I. (075001)
jegyzet x fejezete y-tól z-ig, továbbá a v. és w. feladat

 

 Gyakorló eladatok:
Halmazelmélet, teljes indukció
Relációk, komplex számok
Polinomok, számhalmazok
Számsorozatok
Numerikus sorok
Függvények határértéke, folytonossága
Differenciálszámítás alapjai
Differenciálszámítás
Szöveges szélsőérték feladatok

Integrálszámítás

Vektorok, analitikus geometria


Elektronikus jegyzetek:

a)   http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/8.pdf

b)   előbbihez a példatár http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/11.pdf

c)   http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/144.pdf

 

Minta feladatsorok1. zh,  2. zhvizsga zh

Elméleti anyag

Nulladik zh honlapja

ZH-kon használható képletgyűjtemény

EREDMÉNYEK

 

–––––––––––––––––––––––––––––
Budapest, 201
7. február 1.
Halmschlager Andrea
a tárgy előadója