Matematika A1a -- Analízis
Tárgykövetelmény

GTK Műszaki menedzser BSc szak,
GPK Energetika, Mechatronika és Terméktervező BSc szakok

Kód: BMETE90AX00;  Követelmény: 4/2/0/V/6;

Félév: 2016/17/2;  Nyelv: magyar;

Előadó: Halmschlager Andrea (H0 és M0 kurzusok)

Gyakorlatok: H1, H2, ... és M1, M2, ... kurzusok

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:

0. zh. (50 perc) a 2. héten, hétfőn. Témája: A tanulmányok megkezdéséhez szükséges ismeretek ellenőrzése (részletes információk: http://old.ttk.bme.hu/altalanos/nyilt/NulladikZH/ ).

1. zh. (45 perc, 20 pont) a 6. héten (március 14.-i előadás, 8:00). Témája az első 5 oktatási hét anyaga.

2. zh. (45 perc, 20 pont) a 12. héten (április 26.-i előadás, 12:00). Témája a 6-tól 11. oktatási hetek anyaga.

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmény teljesítésén túl:

GPK hallgatói esetében:

A hallgató a 0. zh-n elérje a megszerezhető pontok 40%-át, továbbá, hogy az 1. és 2. zh is legalább 6 pontos (30%-os) legyen legkésőbb a pótlások után. Az 1. és a 2. zh-ra kapott pontok összegeként adódik a félévi pontszám.

A három zh közül legfeljebb kettő pótolható. Nem kaphat aláírást, akinek elsőre egyik zh-ja sem éri el a minimális szintet. Pótlás esetén a pót zh eredménye mindig felülírja a korábbi eredményt akkor is, ha a pótlás eredménye rosszabb a korábbinál.

Az első és második zh pótlására (javítására) a 14. héten biztosítunk lehetőséget. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében a három zh közül az egyik pótlása másodszor is megkísérelhető.

GTK hallgatói esetében:

A hallgató írja meg a 0. zh-t, továbbá, hogy az 1. és 2. zh összpontszáma legalább 12 pont (30%) legyen legkésőbb a pótlások után. Az 1. és a 2. zh-ra kapott pontok összegeként adódik a félévi pontszám.

A három zh közül legfeljebb kettő pótolható. Nem kaphat aláírást, aki nem írta meg a 0. zh-t, illetve akinél az 1. és 2. zh összpontszáma nem éri el a minimális 12 pontot. Pótlás esetén a pót zh eredménye mindig felülírja a korábbi eredményt akkor is, ha a pótlás eredménye rosszabb a korábbinál.

Az első és második zh pótlására (javítására) a 14. héten biztosítunk lehetőséget. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében a három zh közül az egyik pótlása másodszor is megkísérelhető.

 

Azok a hallgatók, akik korábban szereztek aláírást, az alábbi három lehetőség közül választhatnak:

(a) Újra megírják mindhárom zh-t. Ha ez eredményes (lásd a karonkénti feltételeket feljebb), akkor az 1. és a 2. zh pontszámának összegéből számítjuk a félévi pontszámot, és az aláírást új dátummal jegyezzük be. Ha a három zh közül csak a 0. marad eredménytelen a pótlási lehetőségek után is, akkor a (b) pontban leírtak szerint járunk el. A zh-k újraírásának szándékát a 0. zh-ra való jelentkezéssel kell jelezni.

(b) Csak az 1. és 2. zh-t írják meg újra. Ha ez eredményes (lásd a karonkénti feltételeket feljebb), akkor az 1. és a 2. zh pontszámának összegéből számítjuk a félévi pontszámot, de az aláírást a korábbi megszerzés dátumával jegyezzük be. Ha a zh-k teljesítése a pótlási lehetőségek után is eredménytelen marad, akkor a (c) pontban leírtak szerint járunk el. Az 1. és 2. zh újraírásának szándékát legalább egy héttel az első zh előtt az előadónak e-mailben kell jelezni.

(c) Félévi pontszámként az aláírás megszerzéséhez szükséges minimális pontszámot (12 pontot) számolunk, és az aláírást a korábbi megszerzés dátumával könyveljük.

Plusz pontok:

A félév közben a gyakorlatokon lehetőség van legfeljebb 6 plusz pont megszerzésére. Plusz pontot kapni akár a gyakorlaton való aktív és eredményes részvételre, akár szorgalmi feladat megoldására is lehet.

Fontos, hogy az aláírás megszerzés feltételeinek a pluszpontok NÉLKÜL kell teljesülniük.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt. A vizsga egy 90 perces 60 pontos írásbeli dolgozatból áll. A vizsgadolgozat pontszámát, a félévi pontszámot és a plusz pontokat összeadjuk. Az összeg alapján a vizsgajegy:

40 pont alatt elégtelen (1),
40 ponttól elégséges (2),
55 ponttól közepes (3),
70 ponttól (4),
85 ponttól jeles (5).

Ezen kívül a GTK hallgatóinak az első féléveshez hasonlóan egy másik lehetőségük is van:

Ha kedvezőbb eredményt hoz, akkor a vizsgadolgozat pontszámának 10/6 része és a plusz pontok összegéből számítjuk az előbbi ponthatároknak megfelelően az érdemjegyet.

 Képletgyűjtemény, Eredmények.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.

 

Budapest, 2017. február 1.
Halmschlager Andrea
a tárgy előadója