Matematika A3 (H0 kurzus)
Energetika és Mechatronika szakos hallgatóknak
a 2016/17/2 félévben

 

Hét

Előadás anyaga, ZH-k

Megjegyzések
Követelmények
Eredmények

1.

Vektortér, homogén lin. leképezések …

 

2.

Vektorfüggvények deriválása; gradiens, rotáció, divergencia, Laplace-operátor, és kapcsolódó azonosságok

Feladatok
Megoldások

3.

Potenciálos mezők, görbementi integrál

Feladatok
Megoldások

4.

Felületi és felszíni integrál

Feladatok
Megoldások

5.

Tértartomány fogalma, térfogat, térfogati integrál, integrál-átalakító tételek, alkalmazások

Feladatok
Megoldások

6.

Közönséges differenciálegyenlet fogalma, példák, megoldhatóság vizsgálata

Feladatok
Megoldások

7.

1. zh: vektoranalízis

 

8.

Fontosabb egyenlettípusok osztályozása, explicit megoldási módszerek, I.

Feladatok
Megoldások

9.

Fontosabb egyenlettípusok osztályozása, explicit megoldási módszerek, II. (lineáris egyenletek)

Feladatok
Megoldások

10.

Egyenletek megoldása sorfejtéssel, reguláris, szinguláris pontok, Laplace-transzformáció

Feladatok
Megoldások

11.

Lineáris egyenletrendszerek

Feladatok
Megoldások


12.

Stabilitásvizsgálat

Feladatok
Megoldások

13.

2. zh: differenciálegyenletek

 

14.

Gyakorlás

Feladatok -- megoldasok
Feladatok -- megoldasok
Feladatok -- megoldasok

Képletgyűjtemény vektoranalízis, differenciálegyenletek témakörökhöz.

Gyakorlatokhoz kapcsolódó feladatok.

Gyakorló feladatok a görbék, felületek témakörhöz.
összeállította Halmschlager Andrea

Házi feladatok a vektoranalízis és differenciálegyenletek témakörhöz.

Szigorlati tematika: A1, A2, A3

és mintadolgozatok: [1], [2], [3]

Konzultációk

 

Jegyzetek (ajánlott irodalom):

 

Vektoranalízis:

1. Jánossy L., Gnädig P., Tasnádi P.: Vektorszámítas I – III., Tankönyvkiadó, Budapest, 1982, 1989, 1986;

2. Szolcsányi E.: Differenciálgeometria és vektoranalízis (ELTE TTK jegyzet), Tankönyvkiadó, Budapest, 1990;

3. Szőkefalvi-Nagy Gy., Gehér L., Nagy P.: Differenciálgeometria, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1979;

4. Szász G.: Matematika II. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest;

5. Babcsányi I., Gyurmánczi J., Wettl F., Zibolen E.: Matematika feladatgyűjtemény II. kötet, Műegyetemi Kiadó

 

Differenciálegyenletek:

1. V. I. Arnold: Közönséges differenciálegyenletek, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1987;

2. Tóth J., Simon L. P.: Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba, TYPOTEX Könyvkiadó, Budapest, 2005;

3. Szász G.: Matematika III. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest

4. Babcsányi I., Csank L., Nagy A., Szép G., Zibolen E.: Matematika feladatgyűjtemény III. kötet, Műegyetemi Kiadó