Test- és Felületmodellezés

Tárgykövetelmények

Kód: BMETE94AX12;                    Követelmény: 0/0/2/F/2;
Félév: 2016/17/2  ( ütemterv );       Nyelv: magyar;

Gyakorlatvezetők: Dr. Prok István

 

Tematika: Koordináta-rendszerek, vetületek, nézetek, rajzelemek és megfogási módjaik. Drótváz modellek készítése. Szerkesztések általános helyzetű síkban. Transzformációk: eltolás, elforgatás, általános mozgás, tükrözés, nyújtás/zsugorítás. Testmodellezés: alaptestek, valamint forgatással és általános eltolással definiált testek. Boole-műveletek használata a modellezésben. Spline-görbék fogalma és típusai. Felületmodellezés: alapfelületek, eltolási felületek, forgásfelületek, spline-felületek megadási módjai. Összetett alakzatok modellezése. Láthatóság szerinti megjelenítés, árnyalási módszerek.

 

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a legalább 10 laboratóriumi gyakorlaton való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

 

Félévközi számonkérések: 2 db laborban bemutatandó (otthon előre megtervezett) önálló feladat.

1. önálló feladat a   8. gyakorlaton: testmodell szerkesztése.
2. önálló feladat a 12. gyakorlaton: felületmodell szerkesztése.
Pótlásra az utolsó gyakorlaton lesz lehetőség.

A félévközi jegy megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy mindkét önálló feladatra kapott osztályzat legalább elégséges legyen.

 

A félévközi jegy kialakítása. A laborban mutatott teljesítményre adott osztályzatok átlaga, valamint a két önálló feladat osztályzatának számtani közepe 7 tizedtől fölfelé kerekítve, kivéve a jeles osztályzatot, ami 4,6-től adható.

 

Konzultációk: az oktatókkal történő megegyezés szerint.

 

Jegyzet:
J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes: Computer Graphics, Principles and Practice (AddisonWesley).

– Juhász Imre: Számítógépi geometria és grafika (Miskolci Egyetemi Kiadó)

Kurusa Árpád, Szemők Árpád: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai (Polygon jegyzettár)

– Nagyné Szilvási Márta: Cadkey gyakorlókönyv (Műegyetemi Kiadó)

– Nagyné Szilvási Márta: CAD-iskola (Typotex)

 

Budapest, 2017. február 1.

 

Dr. Prok István
tárgyfelelős